Ипотечният портфейл на Пощенска банка отбелязва най-голям ръст за първите девет месеца на 2014 г.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Според излязлата наскоро статистика на БНБ с данни за банковата система към септември 2014 г., Пощенска банка отбелязва най-голям ръст в обема на ипотечния си портфейл. С увеличение от над 55 млн. лв. за първите девет месеца на годината отпуснатите ипотечни кредити на финансовата институцията възлизат на 1,11 млрд. лева. За същия период Пощенска банка отчете и двуцифрен ръст в продажбите на жилищни кредити. Този положителен резултат е постигнат на фона на общия спад на ипотечния портфейл на банковата система, който съгласно данните на БНБ е намалял с над 100 млн. лева от началото на годината.

“Постигнахме положителни резултати на фона на общия спад, защото отчетохме промяната в нагласата на потребителите и им предложихме гъвкави и иновативни финансови решения, съобразени с техните изисквания”, коментира Румен Радушев, началник управление “Жилищно кредитиране” в Пощенска банка.

Забелязва се позитивна тенденция за съживяване на кредитирането и ръст на цените на имотите в големите градове, въпреки общото намаление в обема на жилищните кредити. По данни от Агенция по вписванията за нови ипотеки общото нарастване на новите ипотеки в страната за деветмесечието на 2014 г. е 6%, като най-голямо е нарастването за Варна с 16%, следвана от Бургас с 9%. София и Пловдив се нареждат на трето място с ръст от по 6%.

Данните на Националния статистически институт също сочат за позитивно развитие на пазара в най-големите градове. Към септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. продажбите на недвижими имоти в София са се увеличили с 5%, а в Пловдив с 2%. Общо за страната има спад от 4%, като за този период са сключени близо 40 000 сделки с жилищни имоти на обща стойност 2 млрд. лева. Данните на Пощенска банка сочат, че засега столицата остава лидер по ипотечни сделки – над 50% от всички нови ипотечни кредити към септември 2014 г. се отнасят за Софийския регион.

Националният статистически институт отчита и увеличение на средните цени на недвижимите имоти в големите градове. От началото на годината цените са нараснали най-много в Бургас – с 3%, в София – с 2%, и в Пловдив – с 1,35%. Във Варна цените се запазват без промяна.

Според анализаторите на Пощенска банка през следващата година не се очакват сериозни промени на пазара на недвижими имоти. Предвижда се лекото увеличаване на броя на сделките да продължи, но главно в големите градове като София, Бургас, Варна и Пловдив. В тях ще се запази тенденцията за повишаване на продажните цени на имотите.

Пощенска банка е една от най-големите банки на българския пазар с 23-годишна успешна дейност. Банката разполага с широка клонова мрежа в цялата страна и модерна платформа за онлайн банкиране. Висока оценка за въвеждането на иновативни услуги и социално-активната роля на банката са множеството награди, които финансовата институция печели ежегодно.