Иновации за по-добро образование

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка развива проекти, свързани със социалната отговорност и фокусирани върху образованието. Затова през тази седмица подкрепихме конференцията на в. “Капитал”, озаглавена “Иновации за по-добро образование”. Целта на събитието беше да популяризира успешни практики, които правят училището иновативно чрез съвременни педагогически методи и нови технологии.

На конференцията бе дадена думата на активни директори, учители и експерти, за да разкажат какво прави едно училище иновативно. Чрез вдъхновяващи презентации, видео разкази и панелни дискусии участници чуха успешни практики от класни стаи от България и чужбина, модерни подходи за училищно управление и как изглежда съвременната образователна екосистема.