Инвестициите в област Враца нарастват според прогнозата на Industry Watch

FacebookTwitterLinkedInEmail

“Инвестициите в област Враца нарастват, но въпреки това остават под нивата от 2008 г.”, показва прогнозата на Industry Watch за 2014 г., представена от икономиста Лъчезар Богданов по време на организираната от Пощенска банка  конференция в подкрепа на местния бизнес в град Враца. Събитието се проведе на 10 февруари под мотото “Пощенска банка среща бизнеса”. Поканени да присъстват бяха мениджъри на малки и средни компании, клиенти и партньори на банката.

“Средната месечна заплата в област Враца е с 3% над средното възнаграждение за страната. Това се дължи основно на по-високите заплатите на наетите в строителството и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, в което се включва и АЕЦ Козлодуй Заплатите на наетите в енергетиката в областта са с 50% по-високи от средните за сектора в страната”, заяви икономистът Лъчезар Богданов. Като специален гост-лектор на конференцията, той направи преглед на ключовите индикатори за българската икономика и развитието на водещите сектори и акцентира върху показателите за динамиката на индустриите, заетостта и инвестициите във Враца и региона.

Според данни на НСИ, оборотът на фирмите в област Враца е стабилен през последните 4 години, като през 2014 г. е отбелязан ръст от 3% спрямо 2009 г. Произведената продукция достига 1.9 млрд. лв. годишно, а добавената стойност от тази продукция е в размер на 43%.

Областта заема водещи позиции в няколко индустриални производства, сред които производство на текстил и изделия от текстил, производство на изделия от други неметални минерални суровини и ремонт, както и инсталиране на машини и оборудване, където броят на наетите е най-голям. Заетостта в областта слабо намалява през последните три години като през 2014 г. са загубени около 500 работни позиции.

“В национален план наблюдаваме откриването на нови работни места в пет основни сектора – здравеопазване и социални дейности, профилирани дейности, финанси, хотелиерство и ресторантьорство, строителство “, допълни Лъчезар Богданов.

На фона на очакванията за развитието на региона в отворена дискусия с Ангел Матеев, заместник-началник сектор “Банкиране на дребно” и началник управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка, представителите на бизнеса обсъдиха полезни аспекти от партньорската работа с банките. Г-н Матеев представи актуален анализ на бизнес средата в региона, иновативните продукти и услуги на Пощенска банка за предприемачи и даде насоки за улесняване процесите на фирмено финансиране, както и важните стъпки за реализиране на успешни инвестиционни проекти. Интересът на представителите на бизнеса беше насочен към участието им в европейски програми за финансиране, в които Пощенска банка може да бъде техен стратегически партньор.

Пощенска банка е петата най-голяма банка в страната – с над 23 години успешна история и активи в размер на над 6 млрд. лева. Общият брой на клиентите на финансовата институция е над 1.5 млн., като обслужваните в областта надхвърлят 16 000 индивидуални клиенти и фирми.