Източноевропейски таралеж

FacebookTwitterLinkedInEmail

Добре дошъл в нашата Зелена класна стая!
 

Огледай се. Ослушай се. Витоша е дом на много растения и животни.
 

Сега ще научиш повече за източноевропейския таралеж.
 

Къде ще го срещнеш?
 

У нас се среща из цялата страна, главно в по-ниските части.
 

Как ще го разпознаеш?
 

Насекомояден бозайник. Гърбът и страните на тялото са покрити с бодли, а долната страна на тялото и главата с груба рядка козина.
 

Храна и особености
 

Храни се с различни безгръбначни, дребни гръбначни, гризачи, земноводни, влечуги, плодове и гъби. Активен е най-често привечер и през нощта, а по време на брачния период и през деня. Не копае дупки самостоятелно, а използва естествени укрития (коренища, паднали дървета и др.)
 

Любопитно!
 

Невъзприемчив е към много отрови, в това число и към отровата на змиите.
 

Taralej_Internal news_MC