Изложбата STEP 2 FREEDOM в подкрепа на борбата с трафика на хора гостува в град Пловдив

FacebookTwitterLinkedInEmail

На 4 март в град Пловдив бе открита третата поред изложба STEP2FREEDOM, посветена на борбата с трафика на хора. Изложбата ще гостува в изложбената зала на Общински съвет в периода 4 – 29 март 2013 г. В нея са включени 58 плаката, които дават творческата гледна точка по проблема с трафика на хора на студенти от департамент “Изящни изкуства” на Нов български университет и на Джуди Бойл, създателката на международния проект The NO Project. В изложбата са включени и визии от различни информационни кампании на НКБТХ.

Инициативата за организиране на експозицията в Пловдив е на местната комисия за борба с трафик на хора към община Пловдив, дирекция “Култура” и Пощенска банка – официалния партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора в редица информационни кампании, фокусирани върху превенцията на сексуалната експлоатация. Банката е една от малкото бизнес организации, която в последните години се включва проактивно като партньор в националните информационни кампании за борба с трафика на хора. Това става именно чрез международния проект The NO Project, чиято реализация в България започна по инициатива на банката през лятото на 2012 г. Изложбата ще гостува в града в продължение на един месец, което ще даде възможност и време на множество хора да я посетят.

Данни за трафика на хора в България

По данни на НКБТХ в България само за първите 6 месеца на 2012 г. са идентифицирани 337 жертви. През 2011 г. в страната са регистрирани 541 жертви на трафик, като значителна част от тях (448 души) са жени. При 404 случая основната цел на извършеното спрямо тях престъпление е сексуалната експлоатация, следват трудовата експлоатация – 91 случая, и трафикът с цел продажба на новородено дете – 29 случая.

Данни за трафика на хора в европейски мащаб

По предварителни данни Европейската комисия докладва, че 76% от жертвите на трафик на хора в ЕС са експлоатирани сексуално, 14% са подложени на трудова експлоатация, 3% са принудени да просят, 1% са експлоатирани в домакинствата и 6% са подложени на друг тип експлоатация. От своя страна Международната организация на труда докладва, че в ЕС жертвите на принудителен труд, включително принудителна сексуална експлоатация, са 880 000 души.

Пощенска банка в подкрепа на превенцията на трафика на хора

През 2012 г. Пощенска банка стана официален партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора в тазгодишната информационна кампания с фокус върху превенцията на сексуалната експлоатация на жертви на трафика на хора.

Банката е една от малкото бизнес организации, която се включва проактивно като партньор в националните информационни кампании за борба с трафика на хора. Ангажимента си към борбата с трафика на хора финансовата институция заяви твърдо с реализацията на международния проект The NO Project. В рамките на проекта банката организира поредица образователни срещи с възпитаници на НБУ, Националната гимназия за изящни изкуства “Илия Петров” и Американския колеж в София. Лектор на новаторските семинари, на които бяха използвани изразни средства като музика, изкуство, образование и социални медии, беше г-жа Джуди Бойл, създател на The NO Project, която пристигна в България благодарение на Пощенска банка.

Кулминацията на реализацията на The NO Project бяха оригиналните изложби FREE ME и STEP 2 FREEDOM. В рамките на FREE ME бяха показани инсталации, плакати и художествени произведения на студенти от НБУ, посветени на борбата с трафика на хора. Домакин беше Нов български университет.

Втората изложба – STEP 2 FREEDOM представи гледната точка на младото поколение към глобалния проблем с трафика на хора на Моста на влюбените до Националния дворец на културата в София в периода 25 октомври – 19 ноември 2012 г. В нея бяха включени общо 58 плаката на студенти от департамент “Изящни изкуства” на НБУ, на Джуди Бойл, създателката на международния проект The NO Project и визии от различни информационни кампании на НКБТХ.

Целта на серията инициативи е да повиши информираността на обществото по проблема и да напомни, че никой не е застрахован, а мащабите на това престъпление са огромни.

The NO Project

е независима инициатива, която цели създаване на информираност и критично мнение по проблема с трафика на хора. Проектът е специално насочен към младите хора и използва популярни сред тях изразни средства като музика, изкуство, образование и социални медии. The NO Project цени техния потенциал да влияят и да променят съществуващите поведенчески модели. Повече за проекта можете да откриете н

www.thenoproject.org