Зелен борд

FacebookTwitterLinkedInEmail

През 2008 г. финансовата институция предприе първи стъпки към природосъобразно поведение вътре в организацията, сред които употреба на сертифицирана FSC хартия от устойчиво управлявани гори и внедряване на енергоспестяващо осветление в помещенията на банката.

През 2009 г. в Пощенска банка стартира вътрешна програма за насърчаване на екологичното поведение на служителите, озаглавена “Зелен старт с Пощенска банка”. Целта на програмата е да повишава информираността по теми, свързани с опазването на околната среда, но и да набелязва областите за екологично подобрение и да предлага мерки в тази насока на ръководството на банката.

В банката заработи и Зелен борд, състоящ се от доброволци, които са загрижени за природата и имат желание да работят за зелената кауза в рамките на организацията. Част от членовете на борда са представители на структурни звена в банката, които са с основно значение за провеждането на нейната екологичната политика (“Операции”, “Сгради”, “Човешки ресурси”, “Корпоративни комуникации” и “Информационни технологии”). Останалите членове са колеги, които заемат различни позиции в компанията. Зеленият борд на банката работи съгласно предварително одобрена годишна стратегия и провежда редовно заседания. Един от проектите на борда е вътрешното състезание за най-екологичен офис на Пощенска банка, което се провежда всяка година.