Зелени истории на открито 2019 – видео

FacebookTwitterLinkedInEmail

В първата Зелена история на открито дадохме глас на гората и избрахме да обновим екопътеката в Природен парк Витоша. В благородното начинание  освен нашите колеги се включиха и Евгения и Ваня Джаферович.