Зелени заедно

FacebookTwitterLinkedInEmail

През 2017-а година рестартираме зеления проект за корпоративна социална отговорност на нашата банка, който вече е с ново име и ново лого. “Зелени заедно” ще обедини в една завършена цялостна програма всички дейности на Пощенска банка за насърчаване на екологично отговорното поведение и ще изненада служителите ни с нови, предизвикателни и атрактивни инициативи. Новото през годината ще бъде, че проектът ще акцентира върху малките неща, които всеки от нас може да предприеме тук и сега. Основната ни цел за годината е да анализираме и минимизира негативното екологично въздействие на банката върху околната среда, като намалим потреблението на електроенергия, разхода на хартия, въглеродните емисии на банката като цяло и да реализираме на практика стратегията “Намали”, приета от Зеления ни борд.

Първите зелени действия на екипа включват реализиране на акция “Излез на зелено” на 31 март 2017 г. Всички служители от централата бяха поканени да посадят дръвчета в двора на банката, пресадят офисните цветя и съберат употребяваната хартия в офиса и я предадат за рециклиране.