Зелената сделка и бъдещето на инвестициите в банкирането бяха дискутирани на кръгла маса, организирана от ВУЗФ

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

С подкрепата на Пощенска банка Висшето училище по застраховане и финанси организира кръгла маса на тема “Зелената сделка и бъдещето на инвестициите в банкирането“ с участието на представители на бизнеса, на надзорните органи и на академичната общност. Предмет на обсъждането бяха регулаторните промени и обществените очаквания, които ще рефлектират върху финансовите институции и начина, по който те управляват дейността си. По време на провеждането на кръглата маса бяха представени резултатите от изследване сред банките в  България, осъществено от Изследователския център към ВУЗФ – ВУЗФ Лаб относно готовността им за новите реалности, които произтичат от Зелената сделка. Според проучването около половината от банковите институции в България са подготвени на този етап да посрещнат регулаторните изисквания. Пощенска банка е сред лидерите в сектора с богато портфолио от напълно адаптирани процеси в съответствие с екологичните, социални и управленски политики на компанията. Виржиния Желязкова, мениджър “Зелени политики“ в Пощенска банка, представи в детайли реализираните и предстоящите промени с фокус върху устойчивите финанси и новия зелен модел за кредитиране.

 

“Наистина е важно банките в България да предложат такива продукти, които да помогнат на бизнеса да се структурира. Защото не трябва да забравяме, че Зелената сделка има очаквания и от бизнеса, а не само от кредитните институции“, подчерта тя.

 

Според изследването, реализирано от ВУЗФ Лаб, 80% от анкетираните в банковия сектор разполагат с екологична политика и също толкова имат вътрешен орган, който да отговаря за вземането на оперативни решения. В едва 50% от институциите обаче има определен служител, който да отговаря за екологичните политики,  и в по-малко от 50% – утвърдена процедура за финансиране на екологични продукти. Около половината от банките имат процедура за управление на екологичния риск в кредитирането, като отново същия процент предлагат зелени банкови продукти, най-популярни от които са зелени ипотеки, кредити за малък бизнес и за енергийна ефективност.

 

В хода на дискусията бяха обсъдени различните подходи и методологии за измерване и оценка, които са в основата на зеления преход. Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че е необходим сериозен ангажимент на регулаторните и надзорни органи, банките, финансовите институции, за да бъдат адресирани всички предизвикателства и рискове и за по-плавен преход към устойчиви финанси с фокус върху екологичните, социални и управленски фактори.

 

PB_KruglaMasa_1080x1080_2