За трета поредна година Пощенска банка е лидер на пазара на факторинг услуги в страната

FacebookTwitterLinkedInEmail

20 юли 2016 г.

Пощенска банка е лидер на пазара на факторинг услуги в страната

За трета поредна година Пощенска банка запазва лидерската си позиция на пазара на факторинг услугите по изкупени вземания и е Фактор №1 за България с 35% пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите и с над 68% дял от експортния факторинг. Данните са на финансовата институция и Factors Chain International (FCI), най-голямата световна организация на факторинг компаниите с над 400 членове в 90 държави. Чрез партньорството си с членовете на FCI Пощенска банка обслужва контрагентите на клиентите си извън България.

“Факторингът, като един от продуктите, които предоставят краткосрочен ресурс за бизнеса, има съществена роля за неговото успешно развитие. Услугата спомага и за управление на риска, най-вече при износ, като това е от ключово значение, особено когато става въпрос за нови пазари и нови партньори. Продажбите се осъществяват с отложено плащане, което носи определени рискове за продавача, които факторингът в голяма степен управлява. България е отворена, експортно ориентирана икономика и факторингът допринася все повече за развитието ѝ и реализирането на продукцията на наши компании зад граница. Те получават адекватно оборотно финансиране, за да затворят производствения цикъл и затвърдят позициите си. Ние в Пощенска банка се стремим да консултираме и подпомагаме клиентите си с нашия опит, за да могат по-лесно да разширяват своите пазари и успешно да развиват бизнеса си не само в страната, но и извън нея”, коментира Николай Стоянов, началник отдел “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка.

Според анализа на специалистите на банката през последните години се наблюдава устойчив ръст в обема и обхвата на факторинг услугите, като пазарът в България е нараснал с 12% през 2015 г. Експертите на Пощенска банка очакват ръст от допълнителни 8% за 2016 г. Данните за пазара за 2015 г. показват, че близо 71% от факторинга идва от вътрешния пазар, 27% от експорт и 2% от импорт. Общият оборот на факторинг услугите на Пощенска банка към края на 2015 г. възлиза на 664 млн. евро, а на целия български пазар – над 1,895 милиарда евро. Банката е привлякла както нови корпоративни клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти, като е изградила здрав и печеливш портфейл.

Пощенска банка предлага факторинг с и без регрес както на корпоративни клиенти, така и на собствениците на малки и средни предприятия, като се стреми да предоставя най-добрите условия, за да може бизнесът им да функционира гладко и да се развива възходящо.

Факторингът е търговска операция, при която дадена фирма “продава” своите вземания (по фактури) от клиенти на трето лице в замяна на незабавно плащане, което в общия случай е по-малко от номиналната фактурирана стойност на вземанията. Икономическият смисъл на операцията е да бъде освободен оборотният капитал на фирмата, “замразен” във вземания по неплатени фактури с отложено плащане, и да бъде реинвестиран в текущата дейност на фирмата.

Повече информация за факторинг услугите на Пощенска банка може да прочетете на  https://www.postbank.bg/Korporativno-bankirane/Faktoring.