Засилен интерес към потребителските кредити за обединение на задълженията отчита Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Експертите на Пощенска банка отчитат засилен клиентски интерес и търсене на потребителски кредити през есента на тази година. Заявките за потребителски кредити за обединение на задълженията са нараснали близо два пъти през периода септември – октомври 2014 г., спрямо същия период година по-рано.

Отчитайки този факт, финансовата институция взе решение за удължаване на промоционалните условия по един от най-предпочитаните продукти – кредит за обединение на задълженията. Клиенти, подали искане за кредит до 23 декември 2014 г., могат да се възползват от преференциален лихвен процент 7.95% при превод на работна заплата и 10.45% без превод на работна заплата, за целия период на погасяване.

Промоционалните условия са валидни за потребителски кредити за обединение на задълженията в лева – продукт, с който потребителят може да обедини съществуващи задължения към други банкови или небанкови финансови институции и по този начин да намали с до 40% сумата, която отделя месечно за обслужването им. Важен елемент от цитираната оферта е и възможността за получаване на допълнителна сума в брой, която да послужи за покриване на извънреден или планиран разход.

В допълнение, наличието на опция “Флекси”, предоставя възможност за намаляване на месечните вноски до 50% от текущия им размер или за пропускане на една вноска. Застраховка “Защита на плащанията” осигурява покритие на месечните вноски в случай на непредвидени обстоятелства и събития като безработица, нетрудоспособност и др.

Допълнително информация за потребителските кредити на банката може да получите в Център за обслужване на клиенти на телефон 0700 18 555 (достъпен 24/7), на сайта на банката, както и във всеки неин клон.