Запознай се с медоносните растения

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Нашите зелени истории продължават. Запознай се с още любопитна информация за медоносните растения. В горите на Природен парк “Витоша“ се срещат голям брой медоносни растения, осигуряващи цветен прашец и нектар за пчелите от ранна пролет до късна есен. Ето и някои от медоносните дървета и храсти, част от дендрофлората на Витоша:

 
 

Дребнолистна липа
Tilia cordata Mill.
ObiknovenaChereshaДребнолистната липа е дърво, което достига до 30 м. Кората е сивокафява, надлъжно напукана. Листата са закръглено сърцевидни, отгоре тъмнозелени, отдолу – синкавозелени, с ръждивочервени власинки в ъглите между жилките. Цветовете са с жълтеникав цвят и наситен аромат. Събрани са в щитовидни съцветия, с дълъг лентовиден лист (присъцветник). Цъфти през месеците юни и юли. Плодовете са дребни и сферични.
На Витоша се срещат още два вида липа: едролистна (Tilia platyphyllos Scop.) – с по-едри листа, отгоре по-тъмнозелени, а отдолу бледозелени, и сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.) – листата отдолу са сребристобели. И трите вида липа са сред най-ценните медоносни дървета.

 

Знаете ли, че: Липовият мед има светъл жълтозеленикав цвят и ценни лечебни свойства. Липовата дървесина е мека и се употребява в резбарството. От цветовете на липата се приготвя ароматен чай със силно лековито действие.

 

Повече от век в района на Драгалевския манастир растат няколко дървета планински ясен и обикновен явор. Тяхната приблизителна възраст е 150 години.

 

 

Офика
Sorbus aucuparia L.
OfikaОфиката е дърво, което може да достигне до 20 м. Листата са нечифтоперести, съставени от 7-17 назъбени листчета. Цветовете са ароматни, бели, събрани в щитовидни съцветия. Цъфти през май-юни, предоставя на пчелите нектар и прашец. Плодовете са червени, стипчиви, запазват се дълго време върху клоните и служат за храна на птиците през зимните месеци.

 

Знаете ли, че: Извличаният от офиката мед има червеникав оттенък, приятен силен аромат и лечебни свойства. Плодовете на офиката се използват в медицината – съдържат витамини и голямо количество каротин (два пъти повече от морковите). След попарване от слана имат сладък вкус.
 

 

 

 

 

Обикновен нокът
Lonicera xylosteum L.s
ObiknovenaBrezaОбикновеният нокът е храст, висок до 2 м. Клонките са червенокафяви с леки надлъжни бразди. Пъпките са заострени, почти перпендикулярни на клонките. Листата са разположени срещуположно, елиптични и овласени от двете страни. Цветовете са жълтеникавобели, силно ароматни, разположени по два на дълги дръжки в пазвите на листата. Цъфти през май – юли. Плодовете са дребни, кълбовидни, тъмночервени.

 

Знаете ли, че: Освен медоносно, обикновеният нокът е лечебно и декоративно растение. Плодовете му обаче са отровни.

 

 

 

 

 

Обикновен дрян
Cornus mas L.

ObiknovenBukОбикновеният дрян е дърво или храст, достигащ до 6 м. Листата му се отличават с дъговидно извити жилки. Цветовете са дребни и жълти, появяват се преди разлистването, през месеците февруари-март и са първата храна за пчелите рано напролет. Ядливите му плодове, т. нар. дренки, са червени, с костилка и стипчив сладко-кисел вкус. Имат ценни лечебни свойства и се използват в кулинарията.
 

Знаете ли, че: Дрянът има красиво разположени цветни и вегетативни пъпки, които се използват в различни обичаи. А от клоните на дряна преди да се разлисти, се правят сурвачки.

 

 

 

 

 

Обикновен глог
Crataegus monogyna Jacq.

ObiknovenaLeskaОбикновеният глог е бодлив храст или дърво, което достига до 8 м. Листата са наделени на 3-7 дяла, отгоре лъскави и тъмнозелени, отдолу – светлозелени. Цветовете му са бели, събрани в щитовидни съцветия. Цъфти май-юни, предлага на пчелите нектар и прашец. Плодовете му са ядливи – сферични, червени и имат по една костилка. От тук идва и латинското му име monogyna- едносеменно.
 

Знаете ли, че: Цветовете, листата и плодовете на обикновения глог имат приложение в медицината като кардиотонично, съдоразширяващо и регулиращо сърдечната дейност средство.