Жилищни кредити с по-ниска лихва през първата година

FacebookTwitterLinkedInEmail

От днес до 31 май 2013 г. Пощенска банка удължава промоцията си за жилищни кредити в лева и евро с 2% по-ниска лихва през първата година на кредита. Предложението е валидно за нови жилищни кредити с цел покупка, ремонт, подобрения, строеж и довършване на жилище. Нивата на лихвите по жилищните кредити в лева започват от 4,6% през първата година на кредита при ползване на допълнителни условия на пакет “Лесен живот”, като през останалия период на кредита са в размер на 6,6%. Условията за ползване на пакет “Лесен живот” са превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка, поне едно комунално плащане на месец с услугата “Универсален платец” и сключване на застраховка “Живот”.

Кредитът е освободен от такси за кандидатстване и предсрочно погасяване след третата година.

Жилищните кредити на Пощенска банка предлагат “Флекси” опция, благодарение на която клиентите могат да се възползват от гъвкаво погасяване на месечните си вноски. Опция “Флекси” дава възможност за пропускане на една вноска годишно, или намаляване на вноските наполовина – до 6 вноски по кредита в рамките на всяка календарна година.

Всички желаещи да кандидатстват за нов жилищен кредит от Пощенска банка, могат да подадат заявка онлайн, бързо и удобно на интернет страницата на банката.

Допълнителна информация за жилищните кредити може да бъде намерена на
www.postbank.bg, както и в най-близкия клон на Пощенска банка, където клиентите ще получат лична консултация от експерти “Жилищно кредитиране”.