Екипът на Пощенска банка се включва в “Европейската седмица на парите” с няколко събития за ученици от страната

FacebookTwitterLinkedInEmail

Специалисти от Пощенска банка ще вземат участие в “Европейската седмица на парите”, която ще се проведе от 27 до 31 март 2017 г. Съвместната инициатива е на Европейската банкова федерация, Асоциацията на банките в България и други национални банкови сдружения, и цели да подобри нивото на финансово образование на учениците в основните и средните училища в Европа.

В рамките на “Европейската седмица на парите 2017″ екипът на Пощенска банка ще проведе  открити уроци и обучения за ученици от различни градове в страната.

Регионални мениджъри на банката ще проведат открити уроци за повишаване на финансовата грамотност пред осмокласници от Професионалната търговската гимназия в град Бургас и от Профилирана английска гимназия “Гео Милев” в град Русе.

По инициатива на Пощенска банка, ученици от X клас на Американския колеж в София ще присъстват на полудневно обучение в централата на банката, което ще се проведе по програма, създадена специално за тях, с поредица от срещи с пет звена от управление “Корпоративно банкиране”, включително и обучение от управление “Корпоративни комуникации и маркетинг”.

По време на Европейската седмица на парите експерти от банката ще бъдат ментори на деца от X и XI клас на Националната търговско-банковата гимназия в София и ще им помогнат в разработването на техни “учебни банки” и при подготовката за състезание.

Централата на банката ще посетят и деца от III клас на 23 СOУ “Фредерик Жолио-Кюри” в София, за да разберат как работят банките, какви са модерните начини за банкиране, и какво означава изборът на професията банкер.

Вярвайки, че познанията на младите хора в областта на финансите са от изключителна важност за цялото общество, екипът на Пощенска банка е подготвил и специално разработен обучителен материал за финансова грамотност, адаптиран за младежи. Чрез него ще бъдат разяснени целите на “Европейската седмица на парите”, ще бъдат обяснени дейностите и продуктите на банките, произходът на парите, начини за спестяване, инвестиции и управление на личния бюджет.

Мисията на банката е да бъде пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща финансова институция да подпомага проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

Повече информация за “Европейската седмица на парите 2017″: https://abanksb.bg/press/european-money-week-2017/