Една година център за майчино и детско здраве, създаден от УНИЦЕФ, е в подкрепа на бременни жени и семейства на малки деца в област Шумен

FacebookTwitterLinkedInEmail

Днес Център за майчино и детско здраве в област Шумен, подкрепен от УНИЦЕФ, навършва една година от създаването си. За този период медицинските сестри и акушерки на Центъра са извършили близо 6000 домашни посещения в над 2000 семейства в областта, като на всяко от тях е осигурена нужната му подкрепа – насърчаване за кърмене и пълноценно хранене, насоки в грижата за здравето и развитието на детето, както и помощ в първите, най-трудни, дни след раждането. Над 20% от семействата са били посетени повече от три пъти с оглед на специфичните им нужди и затрудненията, които изпитват в отглеждането на децата си.

От средата на декември 2013 работата на Центъра се подкрепя от стратегическото партньорство между Пощенска банка и УНИЦЕФ – “Най-добър старт за всяко дете”. Само за три месеца клиенти, служители и приятели на Пощенска банка са дарили над 180 000 лв. “Много се радваме, че имаме възможност да подкрепяме работата на Центъра, усилията на УНИЦЕФ и местната власт в областта. Уверени сме, че дарените средства се изразходват по най-добрия начин, а именно – в осигуряването на подкрепа за повече деца и семейства и обучения на медицинските сестри и акушерки, които работят тук. Ние вярваме, че тази инвестиция ще се възвърне многократно – повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа да растат обгрижвани по най-добрия начин, да се превърнат в икономически активна сила и реализират потенциала си в България.” – каза Атанас Деневски, управител на клон Шумен на Пощенска банка.

Целта на УНИЦЕФ, подкрепена от банката, е развиване на мрежа от подобни Центрове за майчино и детско здраве в няколко области на страната, а в дългосрочен план – изграденият модел да бъде приложен на национално ниво, за да се подкрепят всички родители на малки деца в България.