Европейската Зелена сделка открива нови възможности в банковия сектор

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

За предизвикателствата и възможностите сподели Виржиния Желязкова, мениджър “Зелени политики“ в Пощенска банка

 

 

Предизвикателствата и възможностите, които се откриват в банковия сектор с оглед на екологичните, социални и управленски (ESG) фактори и Зелената сделка бяха представени по време на онлайн събитие от Виржиния Желязкова, мениджър “Зелени политики“ в Пощенска банка. В рамките на публично виртуално обучение на тема “ESG и банките: стратегии, регулации, възможности“, предназначено за банкови служители,  бяха дискутирани основните аспекти и практически насоки във връзка с европейските регулации в областта на устойчивите финанси.

 

“Европейската Зелена сделка рефлектира генерално върху нашата основна дейност“, сподели Виржиния Желязкова. “Зеленият пакт е контекст, в който всички се намираме, той се отразява на нашето ежедневие и определя насоките за развитие на нашата основна дейност“, допълни тя. Мениджърът “Зелени политики“ в Пощенска банка запозна участниците във форума с регулаторните промени, които произтичат от европейската зелена сделка, като обърна специално внимание на методологията за прилагане и оценка на въздействието. “Най-важни са непреките въздействия на банките. Ето защо добрите примери изискват промени в управлението и оценката на риска, подготовката на специализирани банкови продукти, калибрирането на елементи за кредитиране в различните сегменти, цялостно управление на бизнеса“, подчерта тя.

 

Участниците в онлайн обучението заключиха, че благодарение на политиките на адаптация и ускорените промени в сферата ESG тематиката на практика ще обхване всички аспекти на дейността на банковите институции, като се превърне в интегрална част от всичко, което правят.