Достъпни ли са жилищата у нас – това обсъдиха експерти в дискусия, водена от Николай Лазаров от Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

За нуждата от достъпни жилища и поведението на основните играчи на имотния пазар разговаряха експерти, които срещнаха мненията си в онлайн дискусия, модерирана от Николай Лазаров, началник управление “Продажби Индивидуални клиенти“. В разговора се включиха Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи и Иван Горанов, управляващ партньор в АТ Смарт.
 
Участниците споделиха конкретни данни и мнения, свързани с това доколко достъпни са жилищата в България в момента, като според Георги Шопов това е един от ключовите фактори, които измерват качеството на живот, защото жилищата са стока от първа необходимост и ако тази нужда е задоволена, хората могат да живеят пълноценно и да създават стойност за себе си и за околните. Според него задължително трябва да има целенасочена държавна политика в това отношение, каквато у нас липсва. Той цитира данни, според които цените на жилищата трябва да са такива, че да не ангажират повече от 40% от доходите на едно домакинство.
 
Николай Лазаров подчерта, че през последните години сме свидетели на развитие на пазара, което позволява на много повече хора да придобият собствено жилище и коментира участието на банките, които от една страна стимулират процесите, но от друга играят и ролята на предпазен буфер, който помага на купувачите да оценят правилно възможностите си за финансиране на собствен имот.
 
Според Иван Горанов достъпността трябва да се разглежда не само като възможност за закупуване на жилище, но и като инфраструктура. Той констатира, че липсва общинска политика, свързана с благоустройството на градовете, а това затруднява предприемачите и води до едно хаотично разрастване на населените места, от което страдат и купувачите.
 
Участниците в дискусията споделиха наблюденията си за това как пандемията се отразява на пазара, като констатираха, че хората са станали по-взискателни към имотите, които купуват. Стана ясно, че има тенденция за търсенето на по-големи жилища, а също и на извънградски имоти, което се дължи както на ситуацията, така и на нагласата и желанието на българина да си има къща или вила, в които да прекарва свободното си време.

 

PB_PB_kolaj-Forum-Real_FB-Post