Дончо Донев, Пощенска банка: инвестиционното посредничество, което предлагаме, предоставя достъп до пазарите в цял свят

FacebookTwitterLinkedInEmail

Февруари 2015 | Bulgaria On Air

Г-н Донев, какви са тенденциите в развитието на финансовите пазари по света в началото на 2015 и какво очаквате в сферата в България?

Годината започна особено динамично още от първия работен ден. Основните инструменти, които пазарните участници в момента наблюдават и търгуват активно, са еврото, петролът и американските акции. Тези инструменти ще очертаят и основните тенденции на пазарите през настоящата година, а именно продължаващ натиск върху петрола, волатилно евро, чиято посока ще зависи от развитията в еврозоната и действията на фЕД и пазар на акции, който по-скоро ще бъде консолидиран около настоящите си, вече доста високи нива, с възможности за краткотрайни по-остри спадове. За българския пазар летаргията ще продължи, освен ако държавата не се намеси с категорична политика и конкретни мерки за стимулиране на капиталовия пазар, което смятам, че трябва да направи незабавно.

Каква е ролята на държавата за насърчаване на инвестициите на българската фондовата борса?

Безспорно, изключително важна. Държавата трябва да осъзнае своята роля за развитието на фондовия пазар, от една страна, а от друга ролята на пазара за развитието на икономиката. Няма развита държава в света без силен капиталов пазар и активна фондова борса. Погледнете какво стана в САЩ след кризата от 2008 г. Осигуряването на правилното функциониране на пазарите беше първата грижа на държавата и от тогава до сега американските акции се покачиха чувствително. Това даде импулс за Възстановяване и е основен двигател за развитието на икономиката.
С какво си обяснявате слабия интерес към инвестиционното банкиране в страната?
Ситуацията не беше такава в периода 2005-2007 година. В момента обаче връзката между потенциални емитенти и потенциални инвеститори е нарушена, именно защото капиталовият пазар не функционира. А това лишава компаниите от диверсификация на източниците на финансиране, набиране на публичен капитал и финансиране на нови проекти. Ето затова отново е особено важно, да имаме силен и работещ капиталов пазар, което ще даде и тласък на икономиката ни и ще привлече чуждестранни инвестиции.

Как Пощенска банка може да увеличи капацитета на клиентите си в управлението на активи?

Пощенска банка разполага със специализирано звено за големи персонални и корпоративни клиенти. Подходът е стриктно индивидуален. Преминава се през прецизен преглед на клиента – неговите нужди, Възможностите за ограничаване на риска и като резултат се изготвя интегрирано финансово решение. Можем да осигурим пълната гама услуги, познати Във финансовите среди. Инвестиционното посредничество, което предлагаме, предоставя достъп до пазарите в цял свят. Лидер сме на пазара на попечителски услуги с около 35% дял и за четвърта поредна година печелим наградата на Global Custodian за България. Топ приоритет за нас е валутният пазар, обслужващ бизнес операции, където сме сред трите най-големи банки по обем и предлагани валутни двойки. През 2013 г. включихме търговия в руски рубли, румънски леи и турски лири, а в момента стартираме предложения в канадски долари, японски йени и полски злоти. За пръв път на българския пазар предлагаме и търговия и обслужване на сметки в китайски юани.