Дончо Донев, началник управление “Капиталови пазари” в Пощенска банка: Утроихме продажбите на взаимни фондове

FacebookTwitterLinkedInEmail

Икономика | Ния ИЛИЕВА | 06.10.2015 | 00:01

Г-н Донев, как българският капиталов пазар може да стане по-привлекателен?
Това е въпрос, който едва ли има напълно директен отговор. Все пак, ако изходим от примера на развитите пазари и се опитаме да идентифицираме няколко най-важни характеристики, бихме могли да обобщим базисните изисквания: компании с добро корпоративно управление и активни инвеститори. С други думи, крайно необходима е регулативна промяна в тези две насоки, за да се съживи нашият пазар. Активен подход от страна на държавата и нормативни промени, с цел насърчаване на участието на нашите пенсионни фондове, които управляват нашите средства за бъдещи пенсии, на родната фондова борса. Това не е просто самоцел, но ще има и изключително силен позитивен ефект върху икономиката като цяло.

Предстои приватизация на Българска фондова борса – София. Какви са очакванията ви – ще бъде ли привлечен сериозен стратегически инвеститор и кога е подходящият момент за осъществяване на подобна сделка?
Ако не бъде привлечен сериозен стратегически инвеститор, няма смисъл да се пристъпва към приватизация. Подходящият момент е всеки, при който имаме заявени сериозни намерения от голям международен оператор. Това ще способства за повишаване на интереса към местните компании и извън рамките на страната. Все пак от ключово значение остават гореспоменатите мерки за насърчаване на фондовия пазар.

Познат ли е родният капиталов пазар за българите като алтернатива за инвестиции?
Да. Доста индивидуални инвеститори натрупаха опит във времената на бума на българската фондова борса. Тези хора продължават да следят пазара, но ниската активност ги отблъсква. Всяко едно раздвижване ще генерира интерес. Наскоро гледах едно изследване върху българския пазар на акции, което потвърждава известната теория на развитите пазари, че акции, които са се представили добре в отминал период, продължават да се представят добре и в определен следващ период. Така че просто пазарът се нуждае от първоначален импулс.

Какви са прогнозите ви за движението на основните валути?
През последните шест месеца имаше много сериозно движение в основните валути, което не беше техническо, а по-скоро дължащо се на фундаментални макроикономически причини. Има промяна в прогнозите за развитието на големите икономики и пазарите се настройват към новите реалности. Високата волатилност ще се запази до края на годината, като вниманието отново ще е насочено към действията и мерките на централните банки. С особено внимание трябва да се следи политиката на Китайската централна банка и движението на юана, което беше в основата на пазарните турбуленции от последния месец.

Какви са перспективите пред “малките валути”?
Всичко при тях зависи от състоянието и развитието на конкретната икономика – доколко успяват да генерират паричен поток към страната. Валутите на експортно ориентираните страни ще се покачват, но като цяло остават в сянката на големите икономики. Сериозният спад в цената на златото би могъл да доведе до поевтиняване на онези валути, чиито стойности се движат в корелация с цената на златото.

Има ли интерес към услугата на Пощенска банка за обслужване на сметки в китайски юани?
В началото на годината разширихме портфолиото си от предлагани валутни двойки и добавихме китайския юан. Това беше продиктувано от засиления интерес и запитвания от страна на наши клиенти към тази валута, предимно компании, които имат бизнес отношения с Китай. Предлагаме не само валутна търговия, но и международни разплащания в китайски юани. Очакванията ни се оправдаха. Интересът към услугите ни е сериозен и постоянно нараства.

Как Пощенска банка може да увеличи капацитета на клиентите си в управлението на активи?
На първо място, имаме изключителното предимство да ползваме ноу-хау на най-високо ниво и да прилагаме иновативен клиентски подход, заимстван от новите ни акционери – водещи канадски и американски световни фондове. Много добре се развива и дистрибуцията на взаимни фондове, като тази година утроихме обема на продажбите. Не на последно място, попечителските услуги, където сме лидери в страната и за пета поредна година бяхме определени за попечител номер едно на местния пазар в класацията на Global Custodian, се развиват възходящо, като все повече инвеститори, не само институционални, но и индивидуални, се възползват от предимствата на тази услуга.

Как очаквате да се развива попечителският пазар у нас?
По принцип попечителският пазар е функция на капиталовия. В тази връзка, ако имаме раздвижване на местния фондов пазар, можем да очакваме позитивен резонанс и на пазара за попечителски услуги. Добрата новина за нашата банка е, че не сме зависими само от нашия пазар. Като ексклузивен партньор на Clearstream Banking за България, съхраняваме и значителен обем чуждестранни активи, а там активността е наистина много висока.

Стр. 58 – 59