Дискусия, организирана от “Бизнес Клуб” и БСК

FacebookTwitterLinkedInEmail

Списание “Бизнес Клуб”, съвместно с Българската стопанска камара, проведоха дискусия “Администрацията – помощник или препятствие за развитието на бизнеса в България”, която имаше за крайна цел да се излезе с предложения за намаляване на административата тежест върху бизнеа в България. Поканени бяха най-важните институции, които прилагат разрешителни, регулационни и лицензионни режими. Подобряването на административното обслужване, намаляването на административния натиск върху бизнеса и минимизирането на условията за корупция могат да станат факт единствено чрез ускорено въвеждане на електронното управление, отбелязаха единодушно участниците в дискусията.