Димитър Шумаров: Управлението на една компания е базирано на информирани решения, които се основават на достоверна и навременна информация

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка, участва в дискусия, фокусирана около преодоляване на предизвикателствата, които бизнесът среща при работа с големи обеми от данни. Форумът “Turn data chaos into value“ беше организиран от “Хюлет Пакард Ентърпрайз управляван от Селектиум“ и в него се включиха експерти от различни сектори, които споделиха добри практики и експертиза в областта на работата с големи обеми данни.

 

“Банките съхраняваме огромни количества данни, и тъй като аз самият съм отдавна в банковите среди, мога да оценя колко е важно за една такава институция да разполага с необходимата информация. Живеем в среда, в която данните вече са дигитализирани и макар да са в своеобразен хаос, те съществуват в пространството, но не така стояха нещата в близкото минало“, посочи по време на разговора Димитър Шумаров. Той поясни, че тогава един служител, за да се снабди с необходимите данни, е трябвало да използва справочници, годишници, книги и едва след това да премине към аналитичната част.

 

Участниците споделиха мнение, че при ускорения темп на дигитална трансформация в последните години, внедряването на правилното технологично решение е от изключителна важност, за да има добри бизнес резултати.

 

Пред гостите Димитър Шумаров обясни как Пощенска банка управлява данните и какви промени наблюдават във финансовата институция през последните години. “Ключово за информацията са полаганите усилия за нейното събиране, обработване и използване, което е сред най-големите предизвикателства пред банките и в това отношение, ние в Пощенска банка се справяме много добре“, отбеляза той и изтъкна, че веднъж събрана, тази информация предстои да бъде моделирана в различни посоки, като определяне на риска или провизиране на кредитния портфейл.

 

Димитър Шумаров бе категоричен, че информацията е преимущество и осигурява предимство. “Този, който разполага с нея, има в себе си мощно средство и тук идва моментът с нейната сигурност. Затова в Пощенска банка отделяме сериозен ресурс за опазването и усъвършенстването на информацията, която ползваме. Вярваме, че това ще ни донесе големи ползи в бъдеще, защото сме силно конкурентни на тази плоскост“, обърна внимание той пред аудиторията на форума.

 

“Информацията трябва да осигурява вземането на обосновани решения. Управлението на една компания е базирано на вземането на информирани решения, които се основават на достоверна и навременна информация“, заяви Димитър Шумаров и посочи, че ако даден мениджър иска да си гарантира дългосрочен успех и устойчиво развитие, е необходимо да разполага с такава информация.

 

Участниците споделиха, че българският пазар не е изолиран от предизвикателствата пред световния бизнес и данните, които се съхраняват, в никакъв случай не стават по-малко. Бяха обменени виждания, че най-сериозният проблем е, че съхраняваните данни не се анализират и използват по правилен начин, затова всяка организация трябва да подобри гъвкавостта и ефективността си в това отношение.

 

 

IMG_20221012_113914239

 

 

IMG_20221012_100812747