Димитър Шумаров: През настоящата година налице са предпоставки за икономически растеж

FacebookTwitterLinkedInEmail

Димитър Шумаров, изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка взе участие в ексклузивното представяне на резултатите за България от 24-то Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите. Със своята мрежа от дружества в 155 държави компанията е ангажирана в предоставянето на качествени одиторски, консултантски и данъчни услуги. По време на събитието бяха представени резултати и ключови тенденции, водещи до изграждане на доверие и осигуряване на устойчиви резултати в контекста на пандемията, дигитализацията, променящото се общество и околната среда.
В хода на дебата гостите разискваха актуални теми, сред които и дали темпът на икономически растеж в световен мащаб ще се увеличи, ще се запази същият или ще се понижи в следващите 12 месеца. Проучването на PwC сочи, че българските бизнес лидери са предпазливо оптимистични за икономически растеж през годината. 58% от бизнес лидерите у нас прогнозират, че глобалният икономически растеж ще се подобри през следващите 12 месеца спрямо 76% на глобално ниво. “Наша водеща ценност и разбиране в Пощенска банка е да бъдем партньори на бизнеса в подкрепа на неговите инициативи и по този начин сме пълноценни участници в икономиката на страната. Неотклонно следвахме тази си линия на поведение и през сложната изминала година. Данните за предпазлив оптимизъм в България по-скоро показват вътрешни проекции и нагласи, като инерция от случилото се през 2020 г., но реално има числа, които говорят за подобряване на икономическите и финансови показатели”, отбеляза Димитър Шумаров в коментар по темата.
Той напомни, че миналата година очакванията за спад в българската икономика са били от порядъка на 8-9%, а сега се вижда, че реалността е по-оптимистична и финалните данни могат да покажат, че цифрите ще бъдат около или под 4%. Според него, много показателно е, че потреблението в страната не се е свило, а същевременно безработицата запазва нивата си от края на 2018 г. с очаквания да намалее през летния сезон.
“Реално погледнато ударите върху икономиката не са така силни, че да предизвикат песимизъм. Очакванията за тази година няма как да не бъдат повлияни от несигурността, която цареше през 2020 г., но те се проектират и от актуалната вътрешна и международна обществено-политическа обстановка, но през тази година очакваме възстановяване на инвестициите”, каза Димитър Шумаров и посочи, че за миналата година капиталовите вложения и натрупването на запаси показват около 7,5% спад, докато тази година се очаква по-скоро възстановяване.
“Ние го виждаме и в данните от банковия сектор като ръстът на кредитирането за компаниите е около 4%, докато сега следва да се очаква нормализиране до около 6% годишен ръст, като специфичното е, че миналата година това бяха предимно револвиращи продукти – кредити за оборотни средства. Към днешна дата ориентацията би трябвало да бъде в посока на инвестициите”, заяви той по време на дискусията.
Димитър Шумаров, обърна внимание на факта, че през миналата година износът на услуги е пострадал, като това най-силно се е видяло в сферите на туризма, транспорта, но и износа на стоки. Той изрази надежда, че голямата заплаха от прекъсването на линията на доставки вече е отминала и очакванията са за оптимистична година и ръст.
Сред широко застъпените теми по време на събитието бяха и инициативите за устойчивост и околна среда, социална политика и управление, които набират скорост в световен мащаб и водят до адаптиране на стратегиите на бизнеса в отговор на нуждите на обществото и до заемане на по-изявенa отговорна позиция на бизнеса по наболели екологични и социални теми. По темата Димитър Шумаров посочи, че ние всички имаме дълг към планетата Земя и затова големите компании трябва да поведат останалите в посока увеличен фокус върху околна среда, социална отговорност и устойчиво управление, така че да осигурят по-добро съществуване за всички.
“За банките тази тема е особено значима, защото следваме не само осъзнатото си разбиране, но и сме регулирани от пазарите, от клиентите, от акционерите да развиваме дейности, свързани с екологията, социалната политика и въздействието върху климатичните промени. Светът обръща повече внимание на тези проблеми. Не е изненадващо, че фокусът на ЕС през следващите години е Зелената сделка – и целта й да направи Европа климатично неутрална до 2050 г., стимулирайки икономиката чрез зелени технологии, създавайки устойчива индустрия и транспорт и намалявайки замърсяването”, категоричен беше той.
“В Пощенска банка целим не само създаване на конкурентни предимства чрез включване на все по-голяма добавена стойност в продуктите, които предлагаме, но и да намалим своето негативно въздействие върху околната среда, като използваме всяка възможност, с която да допринасяме за опазването на природата. Ние сме единствената банка в България, която има свой “Зелен борд” и звено Environmental Office в организационната си структура, които работят за опазването на околната среда, както по отношение на ограничаване на използваните от банката ресурси, така и по отношение на финансиращата ѝ дейност”, заяви Димитър Шумаров и обърна специално внимание, че финансовата институция винаги се стреми да развива усещане, както в своите служители, така и в клиентите си за отговорно отношение към всичко, което ги заобикаля.
Той информира участниците, че през миналата година Пощенска банка се присъедини към институциите, подписали Принципите за отговорно банкиране  в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН. ”По този начин получихме признание, че прилагаме на практика в дейността си световните стандарти за устойчиво развитие във финансовия сектор. Следваме стриктна политика за проследяване на екологичния риск в корпоративното кредитиране, като по този начин насърчаваме и нашите клиенти да бъдат отговорни с бизнесите, които създават и ръководят”, акцентира Димитър Шумаров и допълни, че Пощенска банка си партнира в редица инициативи и с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, на която е член.
По време на панелната дискусия участниците разсъждаваха и върху съвременните характеристики на успешните лидери. “Лидерските умения се развиват във времето и този процес е дълъг. Необходим е силен вътрешен самоконтрол, за да се достигне зрялост в професионалното развитие и тя да се превърне в естествена характеристика на личността”, обобщи в заключение Димитър Шумаров.