Димитър Шумаров: Пощенска банка следва уверено принципите на ESG и вярваме, че това е начинът да допринесем за социалната устойчивост в обществото

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

“В Пощенска банка следваме уверено принципите на ESG (Environmental, Social and Governance) и вярваме, че това е начинът по който допринасяме за социалната устойчивост и опазването на околната среда“, заяви Димитър Шумаров, главен финансов и изпълнителен директор на Пощенска банка по време на конференцията “Визия и стратегии за развитие на електромобилността и електромобилната индустрия в България“. Представителният форум беше организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара в партньорство с Гръцкия бизнес съвет у нас. Общата цел на конференцията от една страна бе да представи възможностите на България да се превърне в своеобразен център на електромобилната индустрия и от друга да се отговори на предизвикателствата и очакванията пред развитието на електрическата мобилност в страната особено в контекста на новите законодателни мерки за борба с климатичните промени на Европейската комисия.

 

Сред разнообразните теми, обсъждани на събитието, бяха електромобилността като ключ към устойчивата мобилност и иновациите, ролята й за развитието на българската икономика, стимулиране на електромобилността в страната.

 

“Развитието на електомобилността ще стимулира множество свързани сектори, което ще има позитивен ефект върху икономиката в нейната цялостност“, посочи в словото си Димитър Шумаров и акцентира, че това е водеща стратегия за бъдещето, но тя трябва да бъде резултат от нашите действия сега, тъй като България има видим потенциал в тази област.

 

Пред гостите на конференцията той направи презентация, в която изтъкна приноса на Пощенска банка в следването на екологични, социални и управленски политики. “Устойчивото развитие е ключът към просперитета на обществото. Това изисква както успешни икономически структури, така и отговорно отношение към опазването на околната среда. Нашата визия в това отношение има за цел да подкрепи благосъстоянието, както и икономиката чрез финансиране на устойчиво развитие, инвестиране в обществото и създаване на положително икономическо, социално и екологично въздействие чрез всички аспекти и области на нашата дейност“, изтъкна Димитър Шумаров.

 

Той посочи, че сред ангажиментите на банката са предлагането на финансови решения, които насърчават растежа и устойчивото развитие, а така също и минимизиране на екологичния отпечатък чрез приемане и насърчаване на реални зелени практики. “Комбинирайки зелените политики с основната дейност на Пощенска банка в потребителското кредитиране, подготвихме промоционални условия по Еко-авто кредит, насочен изцяло към електрическите превозни средства като възможно най-екологичните от всички алтернативи на пазара“, каза още той.

 

Димитър Шумаров заяви,  че като модерна финансова институция, работеща с отношение към опазването на околната среда, Пощенска банка е била първата у нас, която е въвела иновативен начин за потвърждение на платежни документи с дигитален подпис и благодарение на това е намалила разходите за хартия с 43%. “Вярваме, че дългът ни към природата, от която сме част, е ключов елемент от грижата ни за благополучието на всички заинтересовани страни и на цялото ни общество и се стремим да служим за пример за нашите колеги, партньори и клиенти“, посочи още Димитър Шумаров. Той онагледи думите си като изтъкна, че в рамките на организационната структура на Пощенска банка са формирани специални структури, които отговарят пряко за провеждането на тази политика – Екологичният и социален комитет, Зеленият борд и Координаторът по екологичните и социални въпроси.

 

Димитър Шумаров обясни по време на презентацията си, че Пощенска банка е единствената финансова институция в България, която е подписала Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking, PRB) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI), като по този начин е избрала да се ръководи във всички аспекти на своята дейност от единната рамка за устойчиво развитие в банковия сектор.

 

Той също така изтъкна, че преди броени дни са били наградени победителите в иновативната дигитална платформа на Пощенска банка “Вселена от възможности“, която е била създадена, за да насърчи интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото. “Общо 238 проекта с потенциал в ключовите области “Дигитални иновации“, “Образование“ и “Зелени проекти“ достигнаха до финалния етап на състезанието, а в началото на септември след решителния вот на авторитетно жури бяха избрани тримата победители – по един проект във всяка от тях“, отбеляза Димитър Шумаров. Той беше категоричен, че избраните категории отговарят изцяло на мисията и ценностите на Пощенска банка, която не е спирала да предлага иновативни дигитални решения, да развива различни зелени инициативи и да допринася за постиженията в образованието.

 

На конференцията в София Тех парк присъстваха още посланиците на Германия и Гърция у нас, браншови организации и много представители на бизнеса.

 
DSC_2529

 

DSC_2639