Димитър Матакиев на Конференция за управление на кредитния риск: В Пощенска банка обосновано взимаме решения, базирани на генерираните данни

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

“Данните са фундаментална част от взимането на решения в Пощенска банка, ето защо използваме пълния спектър, с който разполагаме, както за моделиране и управление, така и за обосновано взимане на решения”, сподели Димитър Матакиев, директор управление “Управление на данни и моделиране” в Пощенска банка. Той взе участие в дискусионен панел на тема “Данните в управлението на риска” на 14-тата Конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP CRIF на 7 юни 2023г. в Sofia Event Center.

 

Матакиев подчерта важната роля на добре поддържаните данни и правилното им разчитане от аналитичните екипи в ефективното функциониране на финансовата институция. Според него специализираните екипи не само осигуряват качество им, но и ефикасно подпомагат постигането на добри бизнес резултати. “Ако искате да сте дигитален партньор на клиента, ако искате да сте бързи – имате нужда от силен екип за управление на данни”, сподели той.

 

Като подчерта колко са важни стандартизацията и контролът върху входните данни на моделите за управление на риска, Матакиев обясни, че наличието на силни и добре подготвени екипи позволява на Пощенска банка да контролира стандартите за моделиране и да управлява доставките от всеки партньор. Той също така акцентира върху опцията за подлагане на съмнение на резултатите, предоставени от вътрешни или външни разработчици, която осигурява максимална оперативна ефективност.

 

Димитър Матакиев посъветва организациите да разполагат с всички необходими ресурси, с пълната документация и детайлните кодове за всеки модел, който използват, за да гарантират ефективност на разработваните модели след преминаване на живо. “Трябва да можете да използвате кодовете във вашата среда и дори да пресъздадете същия модел”, допълни той.

 

В заключение Димитър Матакиев отбеляза, че вижда потенциал в подобряване на качеството на данните с навлизането на изкуствения интелект, като предупреди за нуждата от човешки елемент, който да подложи на проверка предоставените резултати и предложения от изкуствения интелект. Той обясни, че в Пощенска банка има програма за Data Governance, която цели да идентифицира ясно ролите и отговорностите в процесите и потоците на управление на данни.