Димитър Матакиев: В Пощенска банка работим с разнообразни технологии и решения от последно поколение в управлението на данни

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Г-н Матакиев, представeте дейността на звеното “Управление на данни и моделиране” в Пощенска банка.
Създадохме новото звено “Управление на данни и моделиране“ с цел да управлява данните на институцията по хармоничен, устойчив и сигурен начин. Желанието ни е то да способства съхранението и обработката им в изпълнение на динамичната стратегия и бизнес целите на банката.
Основен акцент в дейността на управлението поставяме върху качеството, целесъобразното ползване и доброто познание на данните, осигурено чрез правилните процеси и инфраструктура, което може да се случи само с правилните хора. Чрез вътрешния за управлението “Center of Excellence” за модели и аналитични решения, ще усъвършенстваме подаването на прецизна аналитична информация в правилния момент на експертите в областите бизнес, риск и финанси.

 
Какъв е профилът на специалистите, които се търсят за такова звено, и какви са очакванията към кандидатите?
Търсим будни и проактивни хора, които имат образование в области като Математика, Статистика, Информационни технологии, Компютърни науки и Икономика, както и познания или опит в data warehouse, ETLs, Sybase IQ, SAP IQ, Microsoft SQL, Business Objects/ Business Warehouse. За по-високите позиции е от значение и специфичната подготовка в областта на анализа и развитието на хранилище на данни или в обработката и моделирането на данни.

 
Представете с няколко думи екипа, културата, работната среда, и ценностите в Пощенска банка.
Екипът ни е сплав от специалисти с дългогодишна практика в data warehouse екипа на банката. В него има колеги, които са правили опитна постановка за големи данни, както и нови попълнения с много добра експертиза в моделиране и управление на данни.
С инструменти и практики от спектъра на Scrum и Agile всеки в екипа може да извлече максимума за себе си от ежедневното взаимодействие с колегите. В Пощенска банка имаме, както много висока дигитална култура, така и развита култура по споделяне на знанието. В новото звено “Управление на данни и моделиране” целта ни също е да изграждаме работна среда на подкрепа, в която различните специалисти могат да черпят и споделят опит и експертиза в интересна за тях работа, която им позволява да се развиват.
Като мениджър държа много на етиката и взаимното уважение в отношенията, което позволява събирането на толкова експертиза на едно място да има осезаема добавена стойност над сумата от опита на отделните членове на екипа.
Също така мога да допълня, че ценностите на банката намират реално отражение в поведението и работата ни, а чувството за хумор е нещо, което харесваме и ценим, наред със сериозното и отговорно отношение към професионалните задължения.

 
Бихте ли откроили някои допълнителни придобивки и предимства за служителите?
Сред предимствата за служителите са разнообразните допълнителни придобивки, като ще спомена само някои в посока финанси, като атрактивните допълнителни възнаграждения и бонусни схеми, специални условия и отстъпки за банковите продукти и услуги, а в посока грижа за здравето на служителите имаме уникален вътрешен фонд “Заедно” – за подкрепа на колеги с животозастрашаващи заболявания, допълнително здравно осигуряване, включително за членове на семейството, фитнес зала.
Имаме също и 26 дни платен годишен отпуск, хибриден модел на работа, възможност за участие в ангажиращи и вдъхновяващи проекти в полза на обществото, както ежегодни дейности в полза на природата и околната среда. Това са само част от придобивките, които се обновяват непрекъснато, така че да отговарят на разнообразните и актуални потребности на хората в екипа ни.

 
Какви са възможностите за развитие, обучение, израстване на специалистите от това звено?
Служителите имат достъп до различни практически обучения за извършваната работа, особено с избрани външни партньори, които влизат в роля и на доставчик на услуги.
Управлението има редовни вътрешни обучения по интересни и практични теми в рамките на широката експертиза на екипа. Пощенска банка е изключително динамично развиваща се финансова институция и предвид мащабите ни, можем да си позволим да работим с много разнообразни и най-нови технологии, и последни IT решения. Използваме облачни услуги от най-големите публични доставчици и работим с цялостни интегрирани решения на SAP в областта на data warehouse и business intelligence, което e уникално предимство в банковата система в България.
Имаме и вътрешни програми за развитие в различни посоки, но също така целенасочено инвестираме в обучението на служителите, например чрез стратегическото ни партньорство с международното бизнес училище INSEAD, което дава възможност за придобиване на допълнителни знания в разнообразни области като “Дигитална трансформация“, “Иновации“, “Стратегия“, “Лидерство“.
Вътре в екипа, но и в организацията като цяло, има различни варианти за надграждане, както на експертизата за дадена позиция, така и за йерархично вертикално или хоризонтално развитие.
От опита ми досега, аз лично ще продължавам да търся и намирам варианти за всеки, който е изпълнил максимално текущата си позиция и показва готовност и желание за следваща стъпка в личностното си и професионално развитие.