Димитър Герджиков, мениджър “Бизнес развитие” в управление “Банкиране малък бизнес” на Пощенска банка: Очакваме двойно по-голямо търсене на кредити от бизнеса

FacebookTwitterLinkedInEmail

Икономика | Ния ИЛИЕВА | 07.05.2016 | 02:00

Г-н Герджиков, колко важни са иновациите в сферата на малкия и средния бизнес?

Иновациите са важни във всеки сектор, независимо от големината на компанията. Те движат един бизнес напред, определят темпа на неговото развитие и осигуряват конкурентоспособност на компаниите. Това важи особено за по-малките компании, които трябва да бъдат гъвкави и изобретателни, за да печелят и задържат клиенти, особено в случаите, когато не могат да разчитат до такава степен на мащаба си. През последните години се наблюдава желание на фирмите да се развиват, да стават все по-активни и да търсят възможности да бъдат по-добри от конкурентите си. Това може само да ни радва, защото както добре знаем, малкият и средния бизнес са движещата сила в икономиката ни.

Какво е търсенето на кредити от представителите на малкия и средния бизнес в страната?

През последната година се наблюдава умерено раздвижване при бизнес кредитирането, като очакванията ни са, че то ще започне да расте и темпът плавно ще се засилва и през тази година. Добрите проекти непрекъснато се увеличават. Важното е, че тенденцията е положителна, като забелязваме нарастващо търсене на бизнес кредити в различни сегменти, и особено в икономически най-активните градове. За това спомага оживлението в икономиката, стабилността в страната, а това се отразява на все по-изгодните условия по кредитите, най-вече при лихвени условия.

През 2016 г. очакваме двойно по-голямо търсене на кредити от бизнеса във всички райони в страната. Само за първите три месеца на годината отпуснахме над 50% повече кредити. 161 от тях за над 18 млн. лв. са по програма “Напред” на Българската банка за развитие, част от която е партньорството ни за индиректно финансиране на бизнеса.

С най-голям дял са кредитите, предоставени в сегмента на търговията на дребно – 25%, следвани от търговия на едро – 11%. Производството, транспортът и ресторантьорството са другите три сектора, които най-често се възползват от финансиране.

Целта ни е да сме в помощ на предприемачите в страната, като им предоставим не просто един кредит, а най-добрите продукти и гъвкави финансови решения. Подкрепяме и развиваме всички успешни бизнес проекти, но винаги съветваме клиентите си, че в бизнеса всеки кредит трябва да бъде добре обмислен, а разходите -отлично планирани.

Как оценявате съвместната работа на банките с европейските фондове и възможностите за финансиране на бизнеса, които те предлагат?

Финансирането по ОП “Иновативност и конкурентоспособност” и ОП “Развитие на селските райони” е реална възможност за българския бизнес да създаде висока ефективност и развитие. Затова и ние в Пощенска банка подкрепяме качествените проекти по програмите и предоставяме кредити на изключителни условия. С помощта на програма “Напред” предоставяме кредити за оборотни и инвестиционни нужди, закупуване на материали, консумативи, суровини и стоки; покриване на нуждите от оборотни средства; разширяване и технологично обновление на бизнеса и финансиране на инвестиционни проекти, като например покупка и ремонт на бизнес помещения.

Пощенска банка инвестира в иновативна клонова мрежа със специализирани бизнес центрове, как оценявате тяхната работа и ефективност?

Да, през изминалата година инвестирахме в промяна на клоновата мрежа за бизнеса, част от която са и 20-те специализирани центрове “Банкиране малък бизнес”, където нашите клиенти получават индивидуално обслужване, професионални съвети от най-добрите ни и опитни кредитни експерти. Опитваме се да им бъдем максимално полезни, независимо от това дали бизнесът им е малък или голям. Развитата ни клонова мрежа и големият брой експерти допринасят за бързата обработка, по-голямата гъвкавост и краткия период от първия разговор с нов клиент до потвърждаване на готовност за предоставяне на заем. Основната ни цел винаги е да сме в помощ на бизнеса, предоставяйки не просто един кредит, а най-добрите продукти и гъвкави финансови решения, които напълно да отговарят на персоналните нужди на всеки наш клиент.

Работим винаги с мисъл за клиентите ни, като за нас няма значение дали бизнесът им е малък или голям.

През 2015 г. имахме както възможностите, така и амбицията да бъдем отново припознати от бизнеса като негов доверен партньор във всички аспекти на корпоративното банкиране.

Има ли достатъчно качествени проекти, които си струва да бъдат подкрепени? В кои сектори?

Има много интересни и обещаващи проекти. Кредитната политика на банката позволява да насърчаваме бизнеса не само да оцелява, но и да се развива. Подкрепяме проекти в сектори като земеделие, фармацевтична и лека промишленост, преработвателна и хранителна индустрия, машиностроенето, не на последно място – туризма и стабилизиращия се сектор на недвижимите имоти. Селското стопанство е традиционно силен отрасъл, а през последните години аграрният сектор в България бележи значително развитие, като общият годишен обем на земеделското кредитиране срещу субсидии възлиза на около 80 млн. евро. Броят на отпуснатите от нас земеделски кредити също нараства, като вече се търсят и новите ни продукти. Разработеният от нас агро овърдрафт кредит “Навреме” е подходящ за посрещането на краткосрочните нужди на селскостопанските производители. Финансирането е изключително достъпно и покрива всички съществуващи програми, по които се получават ежегодните селскостопански субсидии.

Стр. 48, 49