Две престижни световни медии определиха Пощенска банка за най-добра банка-попечител в България

FacebookTwitterLinkedInEmail

Списание Global Investor, водещото специализирано издание на Euromoney за тенденциите в управлението на активи и инвестиционното банкиране, присъди първа награда на Пощенска банка за предоставяне на попечителски услуги у нас – “#1 Sub-custodian in Bulgaria”.

За пета поредна година Пощенска банка е определена за топ попечител в България и от сп. Global Custodian, като отново банката е с най-високите числови оценки при всички категории. Global Custodian е най-престижното световно списание в областта на попечителските услуги, известно със своите годишни проучвания, които се приемат като бенчмарк за сектора. В началото на април 2015 г. списанието публикува за 26-ти пореден път класация на банките, предоставящи попечителски услуги, базирано на проучване сред клиентите им.

Пощенска банка е най-голямата банка-депозитар в България – с най-голям брой обслужвани колективни инвестиционни схеми, както и ексклузивен представител на един от най-големите европейски депозитари Clearstream Banking Luxembourg.

Дончо Донев, началник управление “Капиталови пазари” в банката, коментира: “Пощенска банка има опит, функционалности и капацитет да предоставя обслужване с най-високо качество при пълен набор от депозитарни услуги както на местния, така и на над 100 чуждестранни пазари. Ще се радваме да видим и сме готови да посрещнем значително по-голяма активност от страна на инвеститорите, както и едни по-сериозни обеми на нашия капиталов пазар, като цяло. Благодарим за доверието и признанието на нашите клиенти.”

Вече 11 години Пощенска банка предлага пълна гама попечителски и депозитарни услуги на местни и чужди институционални клиенти, включително съхранение на клиентски портфейли от ценни книжа и извършване на операции с тях, информационно обслужване и обработване на корпоративни събития, събиране на доходи и извършване на плащания към трети страни, осигуряване спазването на нормативните и други правила, както и отчетна и контролна дейност. Депозитарната функция е една много важна част от дейностите на капиталовия пазар, при която банката се явява в ролята на пазител на активите на инвеститорите и защитник на техните интереси.