“Герои в зелено” на Пощенска банка участват в проект за облагородяване на град Самоков

FacebookTwitterLinkedInEmail

21 август 2017 г.

През вчерашния ден екипът на Пощенска банка в Самоков подкрепи проект на Общината за облагородяване на зона за отдих в старата част на града. Доброволците активно се включиха в засаждането на млади дръвчета явор за празника на град Самоков. Инициативата е част от нова вътрешна кампания за корпоративна социална отговорност на банката “Герои в зелено”, която има за цел да насърчава екологично отговорно поведение у служителите. Тя им предоставя възможност да кандидатстват и получат финансиране от банката за реализация на различни местни проекти, които сами са избрали, показващи как с малки действия могат да бъдат постигнати устойчиви промени.

“За нас грижата за околната среда и местните общности е станала не просто част от бизнес модела, с който се стремим да пестим ресурси и да оставяме по-незабележим отпечатък от дейността си – тя вече се е сляла с личните каузи на много от нашите служители, които с идеи и ентусиазъм правят мисията ни на корпоративен гражданин още по-значима. Заедно търсим и намираме нови начини да се грижим за опазването на природата”, коментират от Пощенска банка.

Инициативата “Герои в зелено” ще продължи до края на септември с други активности на екипите на банката в цялата страна, целящи грижа за околната среда и местните общности.

Във финансовата институция работят съвместно Зелен борд от доброволци и Екологичен офис, които се грижат за опазването на околната среда. Членовете на Зеления борд организират различни инициативи на открито, като по-рано през годината проведоха акция сред служителите за събиране и рециклиране на употребявана хартия и засаждане на дръвчета в двора на Централата на банката.

През годините Пощенска банка бе отличена с множество награди за сериозните си инвестиции в развитието на устойчиви практики както по отношение на своите бизнес процеси, водещи до намаляване на използваните ресурси и управление на риска за околната среда в корпоративното кредитиране, така и за формиране на социално отговорно поведение у своите служители и широката общественост в грижата за природата. Последното признание е “Най-зелена банка” от седмия национален конкурс на b2b Media “Най-зелените компании в България” през месец юни 2017 г.