“Герои в зелено” на Пощенска банка с още два реализирани проекта

FacebookTwitterLinkedInEmail

Инициативите са част от второто издание на една от най-успешните вътрешни инициативи на финансовата институция, която насърчава екологично отговорно поведение у служителите

Екипът на Пощенска банка успешно реализира още два свои проекта за подобряване състоянието на околната среда. Служителите облагородиха алеи, мостчета и кътове за отдих в района на Природен парк “Витоша”. С общи усилия екипът на финансовата институция допринесе и за добрия вид на Природен парк “Джуглата”, намиращ се в близост до град Своге. Проектите са част от второто издание на вътрешната инициатива за корпоративна социална отговорност на банката “Герои в зелено”. Тя има за цел да насърчава екологично отговорно поведение у служителите. В същото време, “Герои в зелено” е част и от цялостната вътрешна програма “Зелени заедно с Пощенска банка”, която включва различни активности, които вдъхновяват служителите да работят заедно, за да правят заобикалящата ни среда по-добра.

Инициативата “Герои в зелено” показва как с малки действия могат да бъдат постигнати устойчиви промени, като същевременно се повишават екипният дух и удовлетвореността на работещите в банката. Служителите сами предлагат различните местни проекти, които след одобрение се реализират с финансиране от банката. Проектът ще продължи с други активности на екипите на банката в цялата страна.

Снимки от инициативите на Пощенска банка:

1

2

Природен парк “Витоша” е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е като национален парк през 1934 г. През 2000 г. паркът е категоризиран в “природен”. Разположен е на територията на планина Витоша, югоизточно от Перник. Територията на парка е 27 079 хектара. Растителният свят в парка е многообразен. Животинският свят също е много богат. На територията му се намират два резервата (биосферен резерват “Бистришко бранище” и резерват “Торфено бранище”) и една природна забележителност (пещерата Духлата).

Скалното образувание “Джуглата” се намира близо до жп гарата на село Церово, на 6 км северно от Своге. Този природен феномен, образуван от червени кварцови пясъчници, на възраст около 250 милиона години, е висок 18 метра и наподобява гъба. Според някои хора дори прилича на човешка глава. С цел опазването му, скалното образувание е обявено за природна забележителност през 1964 г. Днес около него е изграден малък парк.