В подкрепа на деца и възрастни в неравностойно положение

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка си партнира и подкрепя следните организации – фондация “Социален консултативен център – гр. Самоков”, сдружение с нестопанска цел “Прегърни ме” и сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за деца с увреждания”. Децата, включени в програмите на тези сдружения, изработват коледните картички на банката.

Банката традиционно си партнира и с хората в неравностойно положение от фондация “Трета възраст” в Русе, които изработват мартеници за клиентите, партньорите и служителите по случай 1 март. Тези инициативи на банката целят не само подпомагането на социално слаби групи, но и да стимулират тяхното творчество, като така допринесат за приобщаването им като пълноценна част от обществото.