Всички банкомати на Пощенска банка са защитени с iFDI устройства

FacebookTwitterLinkedInEmail

Всички банкомати на Пощенска банка са защитени с iFDI устройства

iFDI устройството е специална зелена приставка, която се монтира пред карточетеца на банкомата и е видима за картодържателите. Приставката предотвратява поставянето на устройства за неправомерен презапис на данни от магнитната лента на банковата карта (скиминг устройства). При нарушаване на физическата цялост на защитната пластина на iFDI устройството, автоматично се прекъсва електрическото захранване на четящото устройство. Така банкоматът спира да приема клиентски карти, докато изправността му не бъде гарантирана от специалист на банката, предотвратявайки всяка възможност за злоупотреба и компрометиране на банкови карти, използвани на банкоматите на Пощенска банка.

Пощенска банка има мрежа от 340 банкомата в цялата страна. На ATM устройствата на банката денонощно клиентите могат:

•да изтеглят пари в брой

Банката напомня следните съвети за сигурност при употреба на дебитни/ кредитни карти и интернет банкиране:

•Не разкривайте Вашия ПИН пред никого, дори ако Ви бъде изискан от лица, представящи се за служители на банката, не го предоставяйте по интернет или по телефон и не го съхранявайте записан.

Пощенска банка

с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на
www.eurobank.gr

.