Вижте какво представлява кампанията “Най-добър старт за всяко дете”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Юни 2015| www.economy.bg

През 2015 Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) връчи за 12-та година Наградите за отговорен бизнес. Целта на конкурса е да популяризира дейностите на компаниите с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност в България и да насърчат останалите фирми да развиват активна социална политика.

В Economy.bg отново ще ви представим всички инициативи, които бяха отличени с награда в конкурса. Ще разкажем за проектите, как са били реализирани и какви резултати са постигнали, за да могат повече хора да се запознаят с инициативите, които реализират компаниите в България, като част от политиката си за корпоративна социална отговорност.

В категорията “Инвеститор в обществото” първо място бе присъдено на проекта “Най-добър старт за всяко дете”. Повече за проекта научете от Силвия Костова, началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка.

Име на проекта: ”Най-добър старт за всяко дете”

Какво представлява и какви са целите му?
“Най-добър старт за всяко дете” е една от най-успешните инвестиция на Пощенска банка в устойчивото развитие в България, за което наскоро получихме отличието “Инвеститор в обществото” на тазгодишното издание на наградите за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите и голямата награда на Българския дарителски форум.

Съвместният ни проект  с  УНИЦЕФ “Най-добър старт за всяко дете”, безспорно придоби най-широк обществен отзвук в цялата страната.

Как беше реализиран и какви резултати постигна?
Постигнатите резултати са забележителни – събраните дарения за година и два месеца възлизат на повече от 480 000 лв., за което изключителен принос има силната ангажираност на всички служители на банката. Проектът подкрепя развиването на мрежа от Центрове за майчино и детско здраве, които предоставят безплатни домашни посещения от медицински сестри и акушерки на бременни и родители на деца до 3 години. С помощта на събраните средства от кампанията вече работят два Центъра в Шумен и Сливен. През 2014 г. там са направени домашни посещения на повече от 10 000 семейства. Дългосрочната цел на проекта е въвеждането на този модел на грижа на национално ниво.

Петя Димитрова и Таня Радочай

Защо корпоративната социална отговорност е важна за компанията?
За Пощенска банка ангажиментите в сферата на социалната отговорност са част от мисията на банката. Те са неразделна част от корпоративните ни стандарти и стремежа да подкрепяме икономиката, околната среда и обществото, излизайки дори извън рамките на дейността ни като банкова институция.

Проектите, които осъществяваме в сферата на КСО, отговарят на мисията ни да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество и да допринасяме за развитието на основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

Броят на компаниите, които реализират свои КСО проекти, расте и ще продължи да расте, защото това е бизнес моделът на бъдещето, който всички отговорни корпоративни граждани трябва да следваме. Възможностите, които бизнесът предоставя, са необятни и когато даден бизнес се ръководи умело и отговорно, ползите са за цялото общество. Пощенска банка работи активно за утвърждаване на социално отговорно бизнес поведение и изграждане на конкурентоспособна и устойчива икономика.

В момента подготвяме проект в сферата на образованието. Продължаваме и инициативите за ограничаване на негативното въздействие върху околната среда, като стремежът е все повече наши служители да се включат в активностите на Зеления борд на банката.