Васил Сланчев: В Пощенска банка предлагаме активно управлявани и глобално диверсифицирани Люксембургски взаимни фондове

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Васил Сланчев, началник отдел “Частно банкиране и взаимни фондове“ в управление “Капиталови пазари“ на Пощенска банка участва в конференцията Investor Finance Forum – най-голямото събитие на финансовата и инвестиционна общност. За десета поредна година то събра експерти от банковия, финансовия и финтех сектори, капиталови пазари и фондови борси и регулатори. По време на форума експерти от финансовата индустрия споделиха обширна експертиза и обсъдиха предизвикателствата пред различните сектори.

 

“В Пощенска банка изпращаме една изключително успешна година, както на ниво банка, така и по отношение на дистрибутираните от банката взаимни фондове. Взаимните фондове отбелязаха впечатляващ ръст на клиентската база и нетните активи с над 50% от началото на година. Това е логичен резултат, тъй като ние дистрибутираме взаимни фондове повече от 13 години на базираното в Люксембург управляващо дружество Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.“, акцентира Васил Сланчев, който участва в дискусионен панел “Инвестиции във взаимни фондове“.

 

Той изтъкна също, че взаимните фондове на Пощенска банка отговарят на най-добрите световни тенденции и са напълно хармонизирани с европейското законодателство. Сред предимствата на взаимните фондове открои тяхната прозрачност, гъвкавост, професионално управление, както и възможността с много малки суми да се инвестира на глобалните пазари.

 

“Всички статистически данни сочат, че сме свидетели на положителни тенденции и клиентите ни все повече разглеждат взаимните фондове като интересен разпознаваем продукт за диверсификация на  спестяванията и постигане на дългосрочна доходност, като делът на инвестициите на домакинствата към депозитите на домакинствата гони 4%, което е исторически рекорд. Наблюдаваме подобрена финансова грамотност сред клиентите ни, което ни радва, затова усилията ни за повишаване на информираността по отношение на възможностите на взаимните фондове и финансовото планиране, няма да спрат и визията ни е да имаме активна роля в този процес“ каза още Васил Сланчев по време на дебата.

 

“Пандемията изигра своята роля на ускорител и ние в Пощенска банка бързо осъзнахме необходимостта от развитие на дигиталните канали, така че клиентите ни удобно да имат достъп до портфейла си от взаимни фондове и дистанционно сключване сделки“, посочи той и отбеляза, че това не би било възможно без водената последователна политика на дигитализация, широката клонова мрежа, с която разполага банката и отлично обучените експерти, които работят с взаимните фондове.

 

Васил Сланчев обърна специално внимание и на life-cycle фондовете, като обясни, че очаква занапред да има сериозен интерес към тези иновативни фондове и те да се превърнат в един от предпочитаните спестовно-инвестиционни продукти. “Тези взаимни фондове са популярни в САЩ и от скоро добиват популярност в Европа. Те са свързани с дългосрочно планиране и спестяване на средства за конкретни бъдещи жизнени потребности и ще са подходящ избор за инвеститори от 18 години до зряла възраст ”, подчерта той.

 

Според него, те са “уникални”, защото инвеститорите получават един широко диверсифициран портфейл от финансови инструменти и професионално управление на средствата в рамките на техния житейски цикъл, при което фондът “пораства“ заедно с тях, дисциплинирано следвайки своята стратегия и ребалансирайки портфейла си от по-високо рискови инструменти в по-ниско рискови такива към крайната дата на съществуването си.

 

“Подготвяме и други стратегии, с които да посрещнем нарастващите очаквания на пазара и традиционно по-консервативния рисков профил на клиентите ни“, добави в заключение той.

 
IMG_20211122_142915274