Васил Сланчев: Взаимните фондове ще стават все по-достъпни през дигиталните канали на Пощенска банка

FacebookTwitterLinkedInEmail

20 май 2021 г.
 

Васил Сланчев, ръководител отдел “Частно банкиране и взаимни фондове” в управление “Капиталови пазари” в Пощенска банка участва във форума “Банки и финанси”, организиран от Investor media group. По време на събитието бяха обсъдени предизвикателствата пред банковия сектор, различни аспекти на киберсигурността, както и какво можем да предприемем със свободните си разполагаеми средства.
 

“Пощенска банка има сериозна експертиза и отлично мениджърско управление, тъй като дистрибутира взаимни фондове от повече от 13 години посредством базираното си в Люксембург управляващо дружество Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Взаимните фондове на нашата банка отговарят на най-добрите световни тенденции и са напълно хармонизирани с европейското законодателство, като по този начин се получава в максимална степен прозрачност и защита на инвеститорите”, посочи по време на дискусията Васил Сланчев. Той акцентира, че ролята на Пощенска банка като доверен  партньор е да бъде до своите клиенти, за да могат те максимално информирано да вземат решения.
 

Той коментира, че взаимните фондове в световен мащаб са известни като алтернатива на традиционните спестовно-инвестиционни продукти от почти сто години. Васил Сланчев каза, че те намират все повече място в спестяванията на домакинствата, тъй като предоставят възможност за дългосрочна възвращаемост, диверсификация на финансовите активи (по индустрии, компании и региони), водеща до повишаване на печалбите, възползвайки се от инвестиционните възможности на различните пазари. Фондовете имат свои предимства и специфики като лесен достъп до глобалните финансови пазари дори и с по-минимални суми,  стабилност, многообразие, съобразено с конкретния инвеститорски профил, допълни още той.
 

“Все повече взаимните фондове ще стават достъпни през дигиталните канали на Пощенска банка,  като същевременно покриваме всички изисквания на световните добри практики за киберсигурност и защита на интереса на страните. Банковият сектор е силно регулиран и клиентите ни могат да бъдат спокойни, че информацията, която обменят е защитена, както през електронните, така и през традиционните канали”, заяви Васил Сланчев.
 

По думите му,през изминалата година, с оглед и на пандемията се наблюдава засилен интерес от клиентите и все повече те започват да припознават взаимните фондове като алтернатива за инвестиция, още повече че тя може да стартира с минимални финанси, прозрачни са и цялата информация за тях е достъпна през уебсайта на банката или в клоновете й.
 

В хода на разговора Васил Сланчев запозна аудиторията с актуалните международни тенденции и позиционирането на тематични фондове с фокус към опазване на околната среда и зелени каузи и като цяло социално-отговорни инициативи и инвестиции. Той акцентира, че скоро в портфолиото на банката ще навлезе нов вид атрактивни взаимни фондове, които ще позволяват дългосрочно инвестиране и спестяване, респективно и по-добро финансово планиране от страна на клиентите.

 

PB_lectors-and-finances-collages_SM_1080x1080_2