Васил Панчев, CIO в Пощенска банка, беше участник в семинар, посветен на автоматизация на процесите и анализ на данните

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Васил Панчев, CIO в Пощенска банка, беше участник в семинар с водеща тема “Създаване на конкурентни предимства и стабилен растеж чрез технологии“.

 

По време на събитието бяха представени различни платформи в областта на дигитализацията, автоматизация на процесите, анализ на данните и сигурността. Участниците споделиха добри практики в ръководенето на успешни проекти, знание и опит в области като гъвкава архитектура и инфраструктура, киберсигурност, автоматизация и дигитализация на процеси, използването на данните и изкуствен интелект за подобряване на клиентското изживяване.

 

“В Пощенска банка използваме доказани доставчици в основата на нашата архитектура и това ни дава възможност да бъдем много гъвкави и бързи при интегрирането на нови продукти“, посочи пред колегите си Васил Панчев.

 

Той посочи, че днес в търговските банки има десетки различни сегменти. “За да можем да управляваме и развиваме целия този бизнес, и да бъде той все по-близо до клиентите ни, ние вече няколко години в Пощенска банка развиваме мисия “Дигитализация“. Нашата стратегия включва дигитализирането на всеки един елемент от бизнеса – продукти, услуги, различни канали, управление на риска“, заяви още той.

 

“Зад всичко това стои огромно количество данни, които трябва да се управляват. Затова ще продължим да работим за интеграцията и автоматизацията на всички тези процеси, както и в областта на сигурността, защото колкото повече стават продуктите, толкова повече са опциите пред измамниците. Това важи с особена сила за сигурността на данните, а ние в Пощенска банка използваме почти 80% от тях, но стремежът ни е да достигнем максимума“, изтъкна още той.

 

Васил Панчев заяви, че в Пощенска банка внимателно следят възможностите, които се предлагат в областта на изкуствения интелект, защото за обработка на големи масиви от данни, които нямат очевидни взаимни свързаности, точно той е едно от решенията.

 

По време на участието си, той сподели за две от многото големи предизвикателства, пред които се изправят експертите от управление “Информационни технологии“ в банката. Едното е да се създаде дигитален канал за обслужване на клиентите по естествен за хората начин с използване на говоримия език. В това се заключава предизвикателството – да бъде дигитализирана естествената комуникация с клиентите чрез подобни автоматизирани системи за диалог, които сега се наричат чат роботи.

 

“Второто предизвикателство е изключително старо. То е свързано с огромния процент ИТ разходи “само за да светят лампите“, като например инфраструктурните разходи, разходите за захранване и охлаждане в центровете за данни и т.н. Ние сме започнали да адресираме този проблем и целта ни е да плащаме за това, което ползваме“, отбеляза Васил Панчев.

 

Той изтъкна пред участниците в събитието, че Пощенска банка следва своя Зелена стратегия като част от цялостната си корпоративна стратегия, както по отношение на декарбонизацията, така и по отношение намаляване на обема от печатане на хартия чрез дигитализиране на процеси, като например електронно подписване на документи в офисите.

 

 

IMG_20220921_180542114