Васил Панчев беше гост-лектор в кръгла маса, посветена на отвореното банкиране

FacebookTwitterLinkedInEmail

Васил Панчев, CIO в Пощенска банка, беше гост-лектор във виртуална кръгла маса, организирана от инфраструктурната платформа Konsentus. Съвместно с други експерти бяха обсъдени теми, свързани с отвореното банкиране, предизвикателствата и тенденциите пред обмена на данни в рамките на отворените банкови и финансови екосистеми.

 

В рамките на представянето си Васил Панчев направи преглед на приложената през 2019 г. директива за платежните услуги (PSD2) в Европа. Основната й цел беше да увеличи конкуренцията, иновациите и сигурността на европейския пазар за разплащания, позволявайки споделяне на данни между финансови институции чрез използване на приложни програмни интерфейси (API). По този начин трети страни, доставчици на платежни услуги, могат да имат достъп до банковата информация и да предлагат повече функционалности.

 

В презентацията си Васил Панчев посочи, че през годините банките са обект на редица вътрешни и международни регулации, целящи покриването на различни критерии. Той очерта някои от възможните области, в които банките и финтех компаниите могат да споделят експертиза и услуги. Сред тях бяха откроени възможни партньорства, свързани с въвеждането на технологии и иновативни решения, които да отговарят на потребностите на клиентите и на бизнеса в търсенето на пазарни ниши.