Българите търсят все по-качествени имоти, отчетоха експерти в дискусия за състоянието жилищния пазар по време на Форум Реал

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Една от тенденциите, които се открояват на имотния пазар през последната година е търсенето на по-качествени жилища, констатираха експерти, които се включиха в дискусия на тема ”Икономическата ситуация и отражение на пандемията върху жилищния пазар”, проведена в рамките на специализираното събитие Форум реал. Даниела Иванова, началник отдел “Ключови партньорства и пейрол бизнес” в Пощенска банка подчерта, че това е една от положителните насоки, в която се развива пазара и посочи, че в момента има баланс между търсене и предлагане, а стабилните лихвени нива по ипотечните кредити са решаващ фактор за клиентите.
 

Експертите в дискусията се съгласиха, че един от двигателите на пазара в момента е цената на жилищните кредити, която е изключително ниска, което прави месечната вноска по ипотеката съизмерима с наемната цена на същото жилище и мотивира много хора да пристъпят към покупка.
 

Даниела Иванова коментира, че няма промяна в нагласите на купувачите и на пазара са останали хора, които са планирали покупката на имот още преди пандемията, а друга голяма част от клиентите са хора, които търсят по-добра инвестиция за спестяванията си. Иванова прогнозира, че търсенето ще се запази, а лихвите по кредитите ще останат на същите нива, като е възможно конкуренцията да доведе и до по-гъвкави решения в тази посока. Тя подчерта, че Пощенска банка предлага на клиентите си продукти с добавена стойност, чиито предимства са се оказали ключови през последната година. Банката предоставя разнообразни варианти, които успешно отговарят на индивидуалните потребности на клиентите – например опцията Флекси, която позволява пропускане на една вноска годишно или намаляване наполовина на до шест вноски по избор два пъти в годината. Изключително удобен за клиентите е и спестовният жилищен кредит, чрез който те сами намаляват плащанията си, тъй като се олихвява само разликата между кредита и спестяванията им. Другата уникална за пазара опция е Супер жилищния кредит с фиксирана лихва за 30 години, което гарантира спокойствие и предвидимост за клиентите.
 

Форум Реал e едно от най-мащабните виртуални изложения, което се провежда с подкрепата на Пощенска банка. Неговото второ издание е насочено специално към жилищния пазар, като целта на събитието е да очертае основните тенденции, които се очакват за жилищния сектор, за строително-инвестиционния пазар на страната, икономическите перспективи и въздействието им върху всяко семейство в България.  В конференцията се включиха водещи анализатори, инвеститори, архитекти, строители, производители, търговци, финансови експерти, които в поредица от дискусии очертаха актуалните теми и иновации, определящи тенденциите в жилищното строителство.

 
PB_forumreal_kolaj_SM_1080x1080_v3