Бъдещето на банкирането е днес

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка беше партньор на организирана от вестник БАНКЕР конференция, посветена на възможностите, които разкрива дигиталното банкиране пред потребителите и бизнеса. Един от най-перспективните сектори в комуникационните и банковите технологии днес е е-банкирането. Теми на форума бяхаоще  мобилните плащания чрез смартфон или таблет като предпоставка за революция и в сферата на финансови услуги – виртуални портфейли, мобилни реклами, онлайн търговия и т.н.

Дискусията се фокусира върху това как да се направи революционния скок към новите технологии, докато все още се използват традиционните методи на банкиране. Специален акцент беше поставен е върху сигурността на алтернативните канали за банкиране и защитата на клиентите във века на хакерството и интернет заплахите.