Борислав Попов, началник управление “Персонално банкиране и депозити” в Пощенска банка: Гарантиран депозит с възможност за инвестиционна лихва

FacebookTwitterLinkedInEmail

сп. Икономист | 26.05.2017 | 00:01

Г-н Попов, каква е разликата между “Структуриран депозит INDEX”, който предлага Пощенска банка, и останалите депозитни продукти на пазара?

“Структуриран депозит INDEX”e най-новият продукт, разработен от екипа на Пощенска банка, който е без аналог на пазара. Това е стандартен срочен депозит за 3 или 5 години с основна лихва от 0,01%, но с възможност за получаване на бонус лихва, която се формира от представянето на индекса STOXX Europe 600 Health Care за периода на депозита.

Индексът STOXX Europe 600 Health Care е част от групата на германската фондова борса и представя развитието на ключови компании в сектора на фармацевтичната индустрия. Като цяло е един от индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика.

“Структуриран депозит INDEX” е нашето предложение за всички клиенти, които търсят сигурността на стандартен банков депозит и възможността за по-висока доходност, без да поемат рисковете, свързани с директна инвестиция във финансов инструмент.

Каква е доходността за вложителя, ако инвестицията е на загуба към датата на падежа, има ли гарантирана минимална лихва?

При сценарий, в който индексът не е постигнал положително изменение към датата на падежа, клиентите получават главницата на 100% и основната лихва. При постигнато положително изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care клиентите получават удвоения размер на положителното процентно изменение, което наричаме бонус лихва. Максималният размер на бонус лихвата зависи и от избрания от клиента срок, или тя е максимум 10,60% за 3-годишния и 29,50% за депозитите с петгодишен срок. Ако вложената сума се изтегли предварително, се заплаща такса в размер на 5%.

Гарантирани ли са този вид депозити?

Да, и точно тази характеристика прави нашето предложение уникално на пазара, тъй като вложенията на клиентите няма да бъдат повлияни от евентуална нулева или отрицателна стойност на индекса STOXX Europe 600 Health Care. Пощенска банка гарантира влоговете чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете (ФГВБ), регламентирано със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) до общ размер от 196 000 лв.

Какво показва опитът на банката в предлагането на такъв тип продукти до момента?

Има силно търсене на този тип финансови решения, алтернатива на стандартните депозити. Основната причина е желанието от страна на нашите клиенти да реализират по-висока доходност от своите спестявания и да се възползват от потенциала на финансовите пазари. За Пощенска банка това не е първият опит със структуриран продукт. През изминалата година ние успешно реализирахме общ проект с “Булстрад Живот”, като предложихме на нашите клиенти инвестиционно-застрахователен продукт, отново базиран на индекс от водещи европейски компании. Опитът ни до момента ни кара да вярваме в успеха на “Структуриран депозит INDEX”, който има голям шанс да се наложи като еталон на пазара.

Каква е перспективата за този тип структурирани продукти в светлината на очакваното повишаване на лихвите в еврозоната и в средносрочен план и в България?

Този тип продукти определено ще бъдат актуални дори и при сбъдване на перспективата за повишаване на лихвите. Като цяло инвестиционните решения са задължителен компонент от цялостното финансово планиране на нашите клиенти, тъй като те дават възможност за по-висока доходност особено в дългосрочен план. Потенциалът за реализиране на печалба от инвестицията, разбира се, зависи от много фактори и въпреки това остава атрактивно решение.

Стр. 49