Борислав Диков: Предстои да пуснем на пазара най-добрия дигитален портфейл

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

“Когато една финансова институция предлага адекватни решения и продукти, които спестяват на потребителите време и пари, това се отплаща и затова при нас 80% от всички плащания, преводи и трансакции са дигитални”. Това заяви Борислав Диков, началник отдел „Дигитално банкиране“ в Пощенска банка при участието си във форума Tech of Tomorrow 2021, организиран от Investor.bg. Заедно с други експерти дискутираха актуални теми, свързани с бъдещето на дигиталните разплащания, принципите на отвореното банкиране, както и развитието на крипто валутите.

 

Той онагледи тези свои думи като посочи, че в момента клиентите на Пощенска банка могат да направят дистанционно почти всички важни за тях операции – от откриване на сметка, заявяване и усвояване на кредит до издаване на кредитна и дебитна карта, дистанционно сключване на  застраховка и дори почти пълно усвояване на жилищен кредит благодарение на уникалните за пазара онлайн центрове за жилищно кредитиране.

 

“Дигиталните портфейли вече са много, но има място на пазара да се появи най-добрият – нашият, защото в Пощенска банка имаме ясна стратегия за дигитализация, която следваме в последните години и тя засяга процесите на разплащания, фронт и бек-офис процесите и тяхното оптимизиране”, категоричен беше Борислав Диков като анализира предпочитаните от клиентите канали. Той допълни, че в последната година безконтактните разплащания са във възход като пандемията се е превърнала в катализатор за тяхното увеличаване.

 

“Най-големият катализатор на отвореното банкиране в Европа е директивата PSD2, която влезе в сила на 14 септември 2019 г.”, отбеляза Борислав Диков. Той припомни на участниците в разговора, че то позволява на трети страни да достъпват информация за банкови сметки и разплащания след изрично упълномощаване от страна на потребителя, и позволява на клиентите лесно да контролират своите финанси. “Отвореното банкиране същевременно е възможност за банките и ще резултира в по-добри услуги за крайните клиенти и оптимизиране на процесите като цяло, защото ако клиентът се съгласи да обработваме тази информация и да я съхраняваме, това би ни помогнало, например да му направим по-бързо кредитна оценка с много по-добри предложения за наш продукт”, заяви Борислав Диков и допълни, че клиентите желаят да получават силно персонализирани решения.

 

Участниците в дебата обсъждаха и темата за развитието на крипто валутите и се обединиха около виждането, че материята е сложна и дори големите световни анализатори са силно раздвоени в мненията си. “Възможна алтернативна на фиатните пари след време евентуално биха могли да бъдат стейбъл койните, защото те все пак са обвързани с цената на даден актив, тъй като една валута, за да е такава трябва да отговаря на няколко условия: да запазва относително стабилна парична стойност във времето,  да може да я съхранява, както и да служи като средство за обмен на пари”, отбеляза Борислав Диков и акцентира върху факта, че банките са обект на различни и строги европейски регулации.

 

Той допълни, че блокчейн технологиите имат своите безспорни предимства, но по отношение на криптовалутите все още липсват необходимите регулации и ясни правила, които да гарантират защита на крайните клиенти. “Когато този сектор има зададени рамки и правила, банките биха проявили интерес към него като към всяка потенциална възможност за развитие”, заключи той.

 

PB_Kolaj-Dikov-Tech-of-tomorow_SM_v2