Бизнес център “Корпоративно банкиране” отвори врати в Плевен

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка откри специализиран бизнес център “Корпоративно банкиране” в град Плевен, с който станаха седем на територията на цялата страна. След откриването на специализирания център представители на Пощенска банка се срещнаха с мениджъри на малките и средни предприятия, клиенти и партньори от област Плевен на специална конференция “Пощенска банка среща бизнеса”, организирана от финансовата институция.

Според мениджмънта на финансовата институция за Пощенска банка е от ключово значение да бъде близо до бизнеса, без значение дали е малък, среден или голям, да отговаря в максимална степен на неговите нужди, като предлага индивидуално разработени финансови решения. От края на миналата година банката инвестира и изгражда специализирани центрове, и модернизира клоновата си мрежа, по одобрената от новите собственици, сред които световни американски и канадски фондове, стратегия за развитие, част от която е вече и новият бизнес център “Корпоративно банкиране” в гр. Плевен.

“Над 60 000 малки и средни предприятия ни се довериха, като  миналата година отбелязваме значителен ръст на нови бизнес кредити и в региона обслужваме вече над 2 500 фирми. Това е доказателство за успешното партньорство, което постигаме със своите клиенти. Отпуснатите кредити в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас са в размер на 800 млн. лева, като само за региона на Плевен кредитния портфейл на фирмите е над 40 млн. лева.”, каза Димитър Герджиков, мениджър Бизнес развитие в управление “Банкиране малък бизнес” в Пощенска банка по време на конференцията.

“Оборотът на фирмите в област Плевен нараства през последните четири години, като ще нашата прогноза е, че ще отбележи 34% ръст през 2014 г. спрямо 2010 г., достигайки до 3.9 млрд. лева.  Общата произведена продукция за миналата година е в размер на 2.3 млрд. лева и има добавена стойност от 800 млн. лева или 36% в БВП на страната. Позитивен знак за съживяване на бизнес климата в региона е нарастването на общия размер на инвестиции през последните четири години. По данни на НСИ през 2013 г. в област Плевен инвестициите са на стойност 423 млн. лева и с това се завръщат на нивата от преди кризата”, каза Георги Стоев, икономист от Industry Watch и специален гост-лектор на събитието. Той направи преглед на последните развития в глобалната, европейската и националната икономика, като очерта и основните тенденции за региона.

Според анализа на Industry Watch, Плевен се откроява като областта с най-голям брой квалифицирани работници, като надвишава средното за страната. Броят на наетите лица в района са 59 хиляди, като през 2014 г. за разлика от последните няколко години се наблюдава известно намаляване на нивата на безработица. Областта има водещи позиции в няколко сектора – производство на облекло, производство на основни метали, машини и оборудване, минерали и строителни суровини.