Бизнесът очаква ръст на заплатите и нови работни места в Благоевград през следващата година

FacebookTwitterLinkedInEmail

28  ноември 2013 г.

Размерът на работната заплата в Благоевград и областта e сред най-бързо нарастващите в страната, като най-интензивно се развиват секторите на търговията и преработвателната промишленост. Това бяха едни от основните изводи на среща на представители на местния бизнес, браншови организации и предприемачи по случай специалния Ден на Пощенска банка (www.postbank.bg) в града.

На фона на оптимистичните очаквания за развитието на региона под мотото “Решения за твоето утре” банката представи стратегически решения с преференциални условия в подкрепа на местния бизнес и клиенти.

“Провеждаме тази среща именно в Благоевград, защото това е регион, който през последните години се развива добре, въпреки негативния ефект от икономическата криза. В сравнение с останалите области Благоевград притежава добри икономически показатели. Икономическата активност на населението в региона е традиционно висока, а заетостта в Благоевград обичайно е по-висока от средната за страната, като с по-добри показатели е единствено област София. Очакванията на бизнеса в региона са за ръст на заетостта през следващата година”, сподели Димитър Шумаров, изпълнителен директор на Пощенска банка и домакин на срещата.

Всички присъстващи на бизнес срещата имаха възможността да получат лични консултации от мениджъри на ключови звена от централата на Пощенска банка като “Корпоративно банкиране”, “Банкиране малък бизнес” и “Персонално банкиране”.

“Най-важното за малкия бизнес през последните 10 години се очерта дълготрайното сътрудничество с доверени партньори. Ние бяхме до бизнеса преди кризата, по време на кризата и сега”, каза Ангел Матеев, началник Управление “Банкиране малък бизнес”. “Само тази година финансирахме малкия и среден бизнес с 290 млн. лева отпуснати кредити. Отчитаме ръст от 20% в кредитирането и очакваме тенденцията да се задържи и през следващата година. Ние подкрепяме малкия бизнес, защото вярваме, че единствената цел на всяка банка трябва да бъде да расте със своите клиенти”, допълни той.

Като гост-лектор икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch направи преглед на последните развития в глобалната, европейската и националната икономика, обръщайки специално внимание на тенденциите и перспективите за региона.

“Въпреки че след началото на глобалната криза преди 5 години наетите в областта са намалели с 18%, или 18 хил. души, към края на септември 2013 г. броят на заетите в област Благоевград е 86 хил. души. Към края на септември 2013 г. средната месечна работна заплата в региона е 560 лева, като в рамките на 5 години е нараснала с около 5.8% средногодишно. Най-голям работодател в областта остава секторът на преработвателната промишленост, където са заети 39% от работещите”, посочи Богданов.

Най-много приходи за региона генерират търговията (32%) и преработвателната промишленост (30%). Благоевград и областта се нареждат на първо място в страната по производство на облекла и кожени изделия. Една четвърт от инвестициите в региона са насочени към строителния сектор и пазара на недвижими имоти, следва преработвателната промишленост (22%) и транспорта (13%).