Белян Белчев участва в конференция, посветена на технологиите за роботизирана автоматизация на процесите

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Белян Белчев, началник на управление “Кредитна администрация” в Пощенска банка, участва в първата конференция в региона на тема “Hyperautomation – Level up your business and scale up success”. На форума той представи опита на финансовата институция в усвояването на RPA (Robotic Process Automation) технологиите. Събитието беше организирано от Service Centrix и в него лектори бяха експерти от сферата на автоматизацията на бизнес процесите, които запознаха гостите с най-добрите практики и решения в областта, както и с последните тенденции в сферата на хипер-автоматизацията. Това е подход, който позволява на бизнеса бързо да дефинира и автоматизира възможно най-много процеси, като използва технологии като роботизирана автоматизация на процесите (RPA), изкуствен интелект (AI) и виртуални асистенти.

 

Пред участниците Белян Белчев представи процесите и пътя, които екипите отговорни за внедряването на иновацията, са изминали от идеята до крайния резултат – шестте внедрени робота да изпълняват 20 от традиционните за “Кредитна администрация“ процеси като създаване и проверка на документи от шаблони, разпознаване на потребителски плащания, въвеждани на данни от фактури, обработване на плащания.

 

“С това решение ние успешно финализирахме пилотния проект за автоматизация с помощта на RPA технологиите. С въвеждането на тази иновация банката оптимизира дейността на едно от най-натоварените звена и облекчи всекидневните задължения на своите служители, като прехвърли значителен обем от работата им върху роботите, които в същността си представляват софтуерен бот, програмиран да изпълнява процеси и приложения подобно на човек“, обясни той. В презентацията си специално акцентира върху факта, че Пощенска банка е била първата банкова институция у нас, осъществила толкова мащабна и сериозна оптимизация.

 

Белян Белчев изтъкна предимствата от употребата на RPA технологията като посочи, че внедряването на роботите е позволило на банката да освободи ресурс от над 100 човекодни на месец, които са били пренасочени за изпълнението на други задачи. “Времето за обработка и изпълнение на автоматизираните процеси беше намалено средно с около 80%, а оперативният риск от грешки при ръчни операции се намали от около 5% на практика до нула. Изчисленията ни показаха, че тези икономии на време и разходи са донесли възвръщаемост на инвестицията от 2:1 за 1 година“, изтъкна той и допълни, че автоматизацията е спестила и огромно количество хартия.

 

По време на лекцията си Белян Белчев поясни, че от изключително значение е да бъдат селектирани и идентифицирани правилните процеси, които са най-подходящи и податливи на автоматизация чрез роботи и най-подробно да бъдат описани всички стъпки в тях. “Това е от значение, за да не се губи от капацитета на робота“, посочи той и допълни, че другите ключови стъпки са анализ на съотношението цена-полза и внимателен избор на инструментариум, който да съответства на организационните и финансови възможности на дадена фирма.

Според него, неефективните процеси не бива да бъдат подлагани на автоматизация, защото няма да се реализират в пълна степен очакваните ползи.

 

Сред сериозните предизвикателства пред екипа на Пощенска банка по време на технологичната имплементация е било и спечелването на служителите и техните ръководители. В тази връзка особено важно е било да се разсеят техните опасения, че новата технология “ще им вземе работата”. “Човешкият фактор е най-важният – автоматизацията е полезна и не води до загуба на работни места, а спомага за съсредоточаване върху по-креативни и разнообразни дейности“, допълни по този повод Белян Белчев.

 

В заключение той посочи, че Пощенска банка планира да разшири обхвата на иновацията, като разработи и внедри нови роботи, които ще оптимизират още повече процеси в други отдели.

 

IMG_20210916_121836518

 

IMG_20210916_121920388