Асен ЯГОДИН, член на УС и изпълнителен директор на Пощенска банка с ресор “Корпоративно банкиране и капиталови пазари”: Подаваме ръка на бизнеса, за да растем заедно

FacebookTwitterLinkedInEmail

в. “24 часа”

Бележим ръст от 9% при корпоративното кредитиране при среден ръст за пазара от 7,6%, имаме и ръст от близо 8% при потребителското и жилищното кредитиране

- Г-н Ягодин, каква беше 2018 г. за банките в България? В сектора има много новини -процеси на консолидация, нови стрес тестове заради членството в Банковия съюз?

- Бих казал, че 2018-а беше поредната както успешна, така и много динамична година за нашия сектор. Влияние оказваше цялостното позитивно развитие на икономиката – оптимизмът, ниската безработица, растящите доходи и съответно увеличеното потребление. Тази благоприятна среда ни даде спокойствие да продължим активно да подкрепяме плановете на бизнеса и домакинствата. Продължава и друга позитивна тенденция – свиването на “лошите кредити” в портфейла на банките, което прави системата още по-стабилна.
Има и още нещо, което беляза банковата 2018-а – продължаващата консолидация в сектора, един напълно естествен процес както в световен мащаб, така и на нашия пазар. Чрез нея стават възможни така наречените “икономии от мащаба” – ако ми позволите така да обясня по-разговорно използвания от нас, банкерите, термин синергия. Ако трябва да го обясня от гледна точка на най-важното за нас, нашите клиенти, то това се изразява в по-добро обслужване, по-модерни продукти, повече иновации.
Другата водеща за банковия сектор тема е присъединяването ни към Банковия съюз на ЕС и ERM 2, така наречената чакалня. Оценяваме този процес положително, защото ще доведе до още по-високо доверие в местните банки, а това, знаете, е основният ни капитал. Членството ни в Банковия съюз и ERM 2 дава конкурентно предимство и страната ни следва да стане по-привлекателна за чуждите инвеститори, които по правило търсят стабилност и предвидимост.

- Всички се интересуват какво ще се случва с лихвите през 2019 г.? Каква е вашата прогноза?

- Очаквам да започне процес на плавна нормализация на лихвите -знаете, че в последните години те бяха на неестествено ниски нива. Това е свързано с естествения икономически цикъл и очакваните решения на водещите централни банки в САЩ и ЕС.
Трябва да си даваме сметка, че се намираме в променена ситуация – за първи път от години сме изправени пред сериозен ръст на инфлацията в целия Европейски съюз, а у нас за последно такава инфлация е имало през 2013 г. България е изцяло отворена икономика и ако Европейската централна банка повиши лихвените нива като мярка за овладяване на инфлацията, това няма как да не рефлектира и у нас. Знаем, че паричната политика на ЕЦБ се пренася директно при нас чрез механизма на валутния борд. Лихвите по кредитите в България продължават да са на рекордно ниски нива и това е пряко следствие от високата ликвидност в банковата ни система. Прогнозата ми за следващата година е по-скоро в посока задържане на сегашните им нива, леко забавяне ръста на кредитиране. което пък най-вероятно ще постави началото на плавна промяна в лихвения цикъл. И все пак факторите, които ще оказват влияние върху тези процеси, са много и разнопосочни – от темповете на растеж на европейските икономики през нивата на инфлация и решенията на ЕЦБ до важни политическо-икономически събития като изборите за Европейски парламент, Брекзит и търговската политика на САЩ.

Важно е потребителите да са подготвени за възможни промени в лихвените нива и да не поемат непремерени финансови рискове. Ние винаги съветваме клиентите си да мислят по-дългосрочно и да не градят плановете си единствено върху ниските лихви по кредитите. Разбира се, и ние вече сме по-внимателни и консервативни при оценката на риска

Това е изключително важно условие, за да останем все така стабилни и устойчиви в растежа си. Ще продължим да кредитираме активно, но само проекти със здрава икономическа обосновка и обоснован потенциал за възвръщане на вложените средства.

- Кои бяха водещите проекти за Пощенска банка през 2018 г.?

- И през настоящата година за нас останаха най-важни потребностите и удовлетвореността на нашите клиенти. Това определи и приоритетните ни проекти. Фокусирахме се най-вече в предлагането на т.нар. tailor-made решения, които са съобразени с изискванията на конкретните потребители, така че да работят по най-добрия начин за тях. Това се превърна в нашето най-силно конкурентно предимство.
Друга важна тема за нас е развитието на бизнес средата и насърчаването на предприемачеството като базисни условия за растеж на всички участници в нея. Затова ние от Пощенска банка подаваме ръка и подкрепяме фирмите и хората, които имат иновативни идеи и ясни планове за бъдещето. По тази причина станахме партньори на стратегически проект на българския офис на глобалната предприемаческа организация Endeavor. Целта му е създаването на платформа за разрастващата се предприемаческа екосистема в България и региона, предоставяйки помощ за глобалното развитие на различни бизнеси. Продължаваме и регулярните си срещи с бизнеса в различни региони на страната, на които представяме обективен анализ на развитието на българската икономика и факторите, които й влияят. По този начин се стремим да подпомогнем предприемачите във вземането на аргументирани решения. При това не само даваме консултации как добрата идея може да се превърне в работещ бизнес, но и осигуряваме финансиране, съобразено с конкретния проект.

Важен проект, по който активно продължаваме да работим, е дигитализацията на Пощенска банка. Това е възможност да направим общуването с нашите клиенти още по-пълноценно и през каналите, които са най-удобни за тях. Като пример ще дам последната ни онлайн услуга -EVA, първия банков кредитен чатбот у нас.

Чрез нея потребителите могат денонощно да получат структурирана информация за нашите продукти във Facebook Messenger. Амбицията ни е функционалностите й постоянно да бъдат надграждани на базата на получената обратна връзка. Развиваме постоянно и нашето онлайн и мобилно банкиране. И това не е самоцел, защото ние знаем колко ценен ресурс е времето за все повече хора. Те искат да банкират директно през телефона си. От друга страна, чрез дигитализацията постигаме оптимизация на работата и процесите вътре в банката, което също е в полза на крайния потребител. Разбира се, дигитализацията не е панацея. Всички наши клиенти, които предпочитат личното общуване с наши консултанти, могат да го направят в широката ни клонова мрежа.
Накрая искам да споделя за един от най-вдъхновяващите ни нови проекти – това е партньорството ни със “СофтУни” в подкрепа на образованието и младите хора. Стремежът ни е този проект да допринесе за развитието на икономика, базирана на знанието, да подготви бъдещите дигитални специалисти, да им даде шанс да реализират своите иновативни идеи съвместно с нашите експерти. Вярваме, че това е начинът да им покажем перспективите за развитие в България, да ги мотивираме да останат тук, като ги подготвим успешно да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден.

- С какви резултати Пощенска банка ще изпрати 2018 г.?

- Вероятно ще прозвучи малко нескромно, но сме отличници и искам да благодаря за професионалната работа на всички мои колеги, както и за доверието на нашите клиенти и акционери. И тази година всичко това дава пряко отражение в постигнатите резултати -увеличават се стабилно както кредитите за бизнеса, така и за домакинствата. Бележим ръст от 9% при корпоративното кредитиране при среден ръст за пазара от 7,6%, имаме и ръст от близо 8 % при потребителското и жилищното кредитиране. На мен лично ми прави впечатление и още един факт: финансираме все повече качествени проекти и това може само да ни радва, защото това е потенциал за цялата икономика. Вярвам, че всичко, което сме изградили като основа през настоящата година, ще направи още по-успешна следващата – за нас, за нашите партньори и клиенти.

***

Асен Ягодин е изпълнителен директор на Пощенска банка с ресор “Корпоративно банкиране и капиталови пазари”. Кариерата му започва в софийски клон на Пощенска банка, след което преминава в централата на банката като дилър “Паричен и капиталов пазар”.
През 1999 г. поема новосформираното управление “Ликвидност”, а от 2001 г. става член на УС на Пощенска банка. В периода 2011 г. -2013 г. Ягодин е председател на УС на Българската банка за развитие, а от края на 2014 г. се присъединява отново към мениджърския екип на Пощенска банка.

От началото на 2010 г. до момента е председател на Съвета на директорите на Българската фондова борса.
Има магистърски степени по финанси от УНСС и по бизнес администрация от Американския университет в България. През 2010 г. Асен Ягодин получава отличието “Банкер на годината”, а през 2012 г. му е присъдена наградата “Мистър Икономика” за принос към развитието на малкия и средния бизнес в България.