Асен Ягодин: Очаквам добра година за банките и техните клиенти

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
“Въпросът не е дали, а кога ще влезем в еврозоната”, заяви заместник-главният изпълнителен директор и член на УС па Пощенска банка Асен Ягодин по време на финансовата конференция Banking Today, и подчерта, че е важно това да се случи още през 2025 година, за да бъдат преодолени негативите, които страната ни търпи заради това, че е извън валутния блок. От изказването му стана ясно, че банките вече са направили сериозни инвестиции в тази посока, като се очаква подготовката за приемането на еврото да им струва около 400 млн. лева.
Като един от позитивите на приемането ни в еврозоната той посочи възможностите за допълнителна капитализация на банките у нас, което ще се отрази пряко и на клиентите, и икономиката. Ягодин посочи, че в момента 16 млрд. лв. стоят под формата на минимални резерви в БНБ, което е загуба за държавата, защото в еврозоната процентът на изисквания минимален резерв е драстично по-малък, а ЕЦБ плаща 4% лихва върху свръхрезервите, докато у нас тези средства не се олихвяват.
 
Асен Ягодин сподели, че очаква предизвикателна, но добра година за банките и техните клиенти, която ще е поне толкова добра, колкото отминалата 2023 г. Като ключови моменти той посочи очакваните нови регулации и влизането в еврозоната, за което банките се подготвят усилено. “Запазването на качеството на кредитните портфейли е основният фокус, който всички трябва да имаме, за да съхраним парите, на тези, които са ни се доверили“”, заяви заместник-главният изпълнителен директор на Пощенска банка.
 
В хода на дискусията Асен Ягодин коментира и лихвената политика на ЕЦБ, като посочи, че някои анализаторите очакват агресивно редуциране на нивата тази година и поне четири намаления. “Аз съм умерен песимист”, каза Ягодин и прогнозира, че намаленията ще бъдат две, което означава намаление на лихвите с половин процент.
 
На въпрос за регулациите в сектора Ягодин отбеляза, че има тенденция за свръхрегулиране, което затруднява дейността на банките, без да намалява риска. Той посочи, че в момента изискванията и механизмите, по които се отпускат нови кредити са несравнимо по-рестриктивни и с по-голямо внимание към различните видове риск в сравнение с периода преди 2008 г. Ягодин отбеляза, че българските банки са напълно подготвени по отношение на наблюдението и регулирането на кредитния риск, а една част от тях вече изпълняват изискванията, които важат и за банките от еврозоната, тъй като са част от големи европейски банкови групи.