Асен Ягодин на конференцията RЕ-Source Southeast: Пощенска банка твърдо вярва в зеления преход

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

“Пощенска банка е отпуснала над 60 млн. евро кредити за производство на електроенергия от възобновяеми източници и подобрения, свързани с енергийната ефективност, а в момента работим по сделки за други 65-70 млн. евро. Това показва, че определено вярваме в бъдещето, от една страна в производството на енергия от възобновяеми източници, а от друга страна стимулираме и инвестиции по всички измерения, които бизнесът би могъл да направи за по-добра енергийна ефективност, така че да намали разходите си за потребление на електроенергия“. Това заяви Асен Ягодин, член на УС и изпълнителен директор на Пощенска банка, по време на регионалната конференция за възобновяема енергия RЕ-Source Southeast, която се проведе в София. Тя беше посветена на възможностите за декарбонизация на индустрията в България и Югоизточна Европа, както и на възможностите и предизвикателствата свързани с корпоративните договори за възобновяема енергия.

 

Асен Ягодин бе участник в дискусионен панел с участието на български и международни компании и по време на разговора изтъкна, че Пощенска банка се е фокусирала върху възобновяемите източници, като тяхното финансиране е започнало от далечната 2007 г. Той припомни, че финансовата институция е участвала активно във финансирането на устойчиви проекти във всички програми на EBRD и EIB за финансиране на производство на електроенергия от възобновяеми източници и подобрения, свързани с енергийната ефективност и за на изграждане на фотоволтаични и вятърни централи.

 

Пощенска банка твърдо вярва в зеления преход, акцентира Асен Ягодин. Той допълни, че банката прави всичко възможно, за да облекчи неговата реализация, макар, по думите му да “има много административни и други пречки пред реализацията на фотоволтаични проекти“.

 

Той допълни пред многобройните участници, че между покупката на земята за фотоволтаичен парк и началото на неговото изграждане минава твърде дълъг срок, но Пощенска банка дава насоки и подпомага подобни проекти, и то благодарение на широката си модерна клонова мрежа в страната.

 

Асен Ягодин допълни, че през последните шест месеца има интензивно търсене и интерес за инвестиции в проекти за производство на електроенергия от слънце. “Заради това може да се каже, че фокусът на Пощенска банка в момента е поставен върху финансиране на проекти в слънчевата електроенергия“ посочи той и обясни, че позитивите са силното оптимизиране на технологиите – панелите, конвекторите. “В същото време тяхната цена рязко намалява, но това не е така през тези шест месеца по различни причини“, допълни Ягодин.

 

Той изтъкна, че въпреки някои завишени рискове, от банката не виждат причина да не се финансират такива проекти. Според Асен Ягодин, особено ако се подобрят технологиите за съхранение на енергия, това до голяма степен е бъдещето на българската енергийна система.

 

Събитието се проведе под егидата на RE-Sourceводещия европейки форум за корпоративно използване на възобновяема енергия и бе организирано от RE-Source Hub Southeast – Асоциация за Производство, Съхранение и Търговия с Електроенергия (АПСТЕ) и Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА). Фокусът беше поставен върху нуждите на индустриалните консуматори на енергия и предизвикателствата, пред които са изправени те. Участваха международни лектори, експерти по корпоративни договори, както и водещи глобални компании, които споделиха опита си в тази сфера.

 

PB_Re-Source_SM_1080x1080_2