Асен Ягодин: В Пощенска банка постоянно разширяваме богатото портфолио от зелени продукти и услуги

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка взе участие в кръгла маса, посветена на политиките и практиките за стимулиране на зелени инвестиции в бизнеса

 

 

“Устойчивата трансформация към зелени инвестиции може да се реализира единствено благодарение на успешното взаимодействие между надзорните органи и банковите институции. Необходимостта от тясно сътрудничество за разработване на регулациите и методологията за оценка е ключов фактор за развитието на успешни екологични практики в контекста на Зелената сделка“, това посочи Асен Ягодин, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка. Той бе участник в дискусия на тема „Устойчивите финанси – катализатор на зелени инвестиции“ в рамките на кръгла маса, организирана от Центъра за устойчиви финанси и енергетика с подкрепата на Българската фондова борса и Министерството на финансите. Във форума “Accelerate Green”, посветен на политиките и практиките за стимулиране на зелените инвестиции в бизнеса, взеха участие министърът на финансите, изпълнителният директор на Българската фондова борса и председател на Центъра за устойчиви финанси, представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Българската банка за развитие, Комисията за финансов надзор, Фонда на фондовете, водещи банкери и представители на бизнеса.

 

 

“Още през 2021 година в Пощенска банка имплементирахме екологична компонента, която е със сериозна тежест в методологията на процедурата за управление на риска. А вече пет години разполагаме с автоматизирана система за оценка на риска на корпоративния портфейл“, посочи Асен Ягодин. Той сподели, че Пощенска банка предвижда сериозен целеви ресурс за стимулиране на преки зелени инвестиции. “Трябва да подчертая, че ние разполагаме със сериозна подкрепа и международно ноу-хау за реализиране на нашите екологични, социални и управленски практики като част от групата на Юробанк“, допълни Асен Ягодин.

 

“В Пощенска банка напълно осъзнаваме положителното икономическо и социално въздействие на решенията, заложени в стратегията на банката, като част от мисията й да инвестира в устойчиво развитие и да подпомага зелената трансформация. Ето защо постоянно разширяваме богатото портфолио от зелени продукти и услуги, които банката предлага на своите клиенти“, посочи изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка.

 

 

Участниците в кръглата маса се обединиха около заключението, че Европа се е утвърдила като водеща в устойчивото финансиране, като маркираха и непосредствените действия, които предстои да се осъществят по пътя към зеления преход. Сред тях са ESG насоките за оповестяване и изчисляване на въглеродния отпечатък, които Центърът за устойчиви финанси и енергетика подготвя, а също и методологията за ESG рейтинговане на компании от Българската фондова борса.

 

TSV_0204

 

TSV_0446