Асен Ягодин: Българската банкова система е пример за стабилност, ликвидност и много добра капиталова адекватност

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
“Българската банкова система е един от примерите в ЕС за стабилност, ликвидност и много добра капиталова адекватност. Това, разбира се, е и благодарение на последователната политика на БНБ през последните 10 години”, това посочи изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка Асен Ягодин по време на участието си в специализираната банкова конференция Banking Today.
 
Поредното издание на престижния специализиран форум даде трибуна на представителите на най-големите банкови институции в страната да споделят своя професионален поглед за еволюцията в банкирането в глобалния конктекст на новата реалност. Сред ключовите теми, които дискутираха участниците, бяха сигурността и рентабилността на банковия сектор, особеностите на финтех и адаптацията им във финансовите институции, зеленото банкиране и ESG, и бизнес моделите за нови източници за финансиране.
 
“Българските банки са в много добро състояние, за да посрещнат предизвикателствата. Сега пред нас стои задачата да намерим начини за адаптиране на лихвената среда към нуждите на нашите клиенти и да запазим доброто качество на кредитните портфейли”, беше категоричен Асен Ягодин. Модернизацията и ускорената дигитализация в банковия сектор е също с цел подобряване на потребителското изживяване, сподели той. В този процес предимство имат големите участници на пазара, защото разполагат с ресурс и средства, за да внедрят технологичните решения и да осигурят на своите клиенти още по-качествени и ефективни банкови услуги.
 
В хода на разговора беше засегната и темата за прехода към цифрови валути. Това е естествен процес, който следва целенасочените усилия за намаляване на кешовите плащания и в бъдеще можем да очакваме преминаване към дигитални валути. Разбира се, за да се реализират тези планове, тепърва предстои изграждането на цялостна инфраструктура и действия от страна на надзорните органи в посока актуални регулации и нови политики, според изпълнителния директор и член на УС на Пощенска банка.
 
Зеленото банкиране и модификацията на кредитните портфейли на финансовите институции по пътя към зелена икономика също беше сред основните теми, които дискутираха участниците в престижния банков форум. “За Пощенска банка зеленото банкиране е еволюционен процес, който отдавна е стартирал. Още преди 5 години въведохме използването на ESG индекс за оценка на бизнеса на нашите корпоративни клиенти, предлагаме специализирани продукти със зелена компонента както за физически лица, така и за корпоративните клиенти и постоянно разширяваме богатото портфолио от иновативни продукти и услуги, за да намалим непрякото въздействие, което оказваме върху околната среда”, коментира Асен Ягодин, според когото банковите институции са силен стимул в прехода към зелена икономика. Участниците във форума се обединиха около мнението, че зеленото банкиране е основен двигател за конкурентоспособността на икономиката и ще остане такъв в следващите десетилетия.
 
PB_banking_Today_SM

 
DSC_9613
 

DSC_9685

 

DSC_9671