Антъни Хасиотис: Икономиката на България все още силно разчита на чуждестранни инвестиции

FacebookTwitterLinkedInEmail

Антъни Хасиотис: Икономиката на България все още силно разчита на чуждестранни инвестиции

Усвояването на средствата от ЕС е основен приоритет на правителството, но ролята на банките в този процес е все още незадоволителна

България трябва да привлече всички възможни инвестиции, за да се възстанови успешно и икономиката й да се задвижи в пълна скорост, а фондовете на ЕС трябва да се разглеждат именно като възможност в това отношение, заяви Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, на панела, посветен на средствата от ЕС в рамките на петата Среща на бизнес с правителството, организирана от в-к “Капитал”. Според банкера, за страна като България, с една от най-ниските стойности за БПВ на глава от населението сред членките на ЕС, пълноценното използване на тези средства трябва да бъде основен приоритет на правителството. Г -н Хасиотис изтъкна още, че за да може България да се възползва по най-добрия начин от тази възможност, всички заинтересовани страни – държавата, фирмите, предприемачите и не на последно място банките, трябва да работят заедно, за да открият най-добрите решения, процедури и проекти.

Антъни Хасиотис очерта основните отговорности на правителството в това отношение – определяне на приоритетите, предоставяне на информация на фирмите и обществеността за програмите и възможностите, които те предоставят, както и създаване на необходимата техническа инфраструктура за управление на европейските фондове. Участието на правителството трябва да е най-вече по линия насърчаване на големи инфраструктурни проекти, които са предпоставка за привличане на чуждестранни инвестиции с фокус върху производителността, качеството и устойчивото развитие. Г-н Хасиотис отбеляза, че има добър напредък при изпълнението на проекти по най-големите оперативни програми като транспорт, околна среда и регионално развитие, но изостават програмите, които изискват частна инициатива.

“Участието на правителството в процеса може да включи разработване на стратегии за развитието на отделни сектори и насърчаването на публично-частни партньорства в перспективните сектори”, каза г-н Хасиотис, като добави, че правителството все още може да направи много за ускоряване на процесите и улесняване на процедурите, като насърчава повече компании да представят своите проекти и идеи.

Като слабост в установения модел за усвояване на фондове Антъни Хасиотис определи недостатъчно пълноценното участие на банките в процеса. В момента банките участват предимно на по-късен етап, когато фирмите имат одобрени проекти и се нуждаят от финансиране. Затова и ролята им досега е била свързана главно с предоставянето на стандартни банкови продукти, съобразени с конкретните нужди. Това партньорство трябва да бъде доразвито, тъй като големите български банки разполагат със специализирани звена за еврофондовете и специални продукти, както и добри примери за сътрудничество с министерствата. Участието на банките в процеса от самото начало ще гарантира, че най-жизнеспособните проекти ще бъдат одобрени и реализирани.

“В момента сме в уникалната позиция да изберем най-добре работещи модели и да ги приложим в България”, подчерта г-н Хасиотис. Според него, банките могат да помогнат за подобряване на процеса на усвояване на европейските средства, особено във фазата на първоначална оценка на проектите, тъй като разполагат с добре развити клонови мрежи, опитен персонал по отношение на европейските фондове , както и експертиза при оценяването на проектите. Финансовите институции могат да допринесат и като предоставят консултантски и контролни услуги на фирмите, особено на предприемачите, малкия и среден бизнес, които имат добри идеи, но нямат опит за изпълнението на успешни проекти. От значение е и потенциалът на банките да мобилизират сериозен ресурс и дори да осигуряват мостово финансиране.

По отношение развитието на банковия сектор Антъни Хасиотис отбеляза, че за да бъде финансиран определен проект, той трябва да е икономически жизнеспособен и перспективен. Банките най-вероятно ще се фокусират върху финансирането на сектори от реалната икономика, чиято дейност генерира положителни резултати в дългосрочен план. Такива отрасли саинформационните технологии и комуникациите, конвенционалните и възобновяемите енергийни източници, туризма, здравеопазването, производството, селското стопанство, франчайзинга и развитието на инфраструктурата. Следва да се акцентира върху внедряването на иновации, увеличаването на производителността на предприятията (модернизация на технологиите), развитието на човешките ресурси, енергийната ефективност и всичко останало, което ще помогне на компаниите да подобрят конкурентоспособността си. Това означава, че пазарните сили ще определят и подкрепят секторите, които имат конкурентни предимства или потенциал за развиването им.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 86,9 млрд. евро активи и над 23 000 служители, която предлага своите продукти и услуги в над 1 600 свои локации и чрез алтернативни дистрибуционни канали. В Европа групата присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи Груп е част от И Еф Джи Груп, една от най-големите международни банкови групи с присъствие в 40 страни.

www.eurobank.gr

.