Ангел Матеев участва в дискусия за устойчивото развитие и екологичните, социални и управленски фактори

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

“Като банкер, но и като човек и баща, вярвам, че когато обсъждаме устойчивото развитие и зелените политики, говорим за нещо повече от финансиране, пари и инвестиции – става дума за глобални тенденции, оформяне на екологично мислене и създаване на ценности, които водят със себе си промяна“, това посочи Ангел Матеев, началник сектор “Банкиране на дребно“ в Пощенска банка, който участва в ежегодната конференция Fintech Summit, организирана от “Капитал“ и F27. Той бе ключов говорител в дебат, посветен на устойчивото развитие и екологичните, социални и управленски (ESG) фактори и Зелената сделка, през призмата на иновациите и отличното клиентско изживяване.

 

Той бе категоричен, че екологичните, социални и управленски фактори поставят акцента върху устойчивостта и правят днешните ни действия от решаващо значение за нашето утре, затова водещ е личният пример. Понятията “да правиш добро“ и “да си печеливш“ вече не са противоположни, допълни Ангел Матеев.

 

Той отбеляза, че банките са важен компонент от финансовата екосистема и днес никоя индустрия или компания не може да си позволи да се възприема като отделна от контекста на климатичните предизвикателства, пред които светът е изправен.

 

“За Пощенска банка вниманието към екологичните въпроси не е нещо ново, тъй като имаме формирани специални структури, които отговарят пряко за провеждането на екологична политика – Екологичният и социален комитет, както и Зелен борд“, изтъкна той.

 

“Ние сме една от институциите, които са подписали Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking) в рамките на Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на ООН (UNEP FI). Тази значима стъпка направи нашата банка единствената финансова институция в България, която е избрала да се ръководи във всички аспекти на своята дейност от единната рамка за устойчиво развитие в банковия сектор“, обясни Ангел Матеев.

 

Той обърна внимание, че преди три години Пощенска банка, като модерна институция, работеща с отношение към опазването на околната среда и с грижа за своите клиенти, е въвела иновативен начин за потвърждение на платежни документи с дигитален подпис в цялата си клонова мрежа. “Благодарение на дигиталните ни услуги намалихме разходите за хартия с 43%“, допълни той. Ангел Матеев посочи, че водена от принципите за намаляване на тези разходи, Пощенска банка се е превърнала в първата банка в България, като е предложила SMART POS – решение за безконтактни разплащания на всеки търговец.

 

В заключение той отбеляза, че направеното до момента не е малко, но предстои да бъде изминат дълъг път в развитието и предлагането на зелени продукти.